Metodikos ir leidiniai

Parengta ES Teisingumo Teismo praktikos apžvalga

apvalga pilnas 1c.jpg
2018-02-01

CPVA Viešosios ir privačiosios partnerystės skyriaus ekspertai atnaujino Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (toliau – Teisingumo Teismas) sprendimų apžvalgas, kuriose yra pateikiamas ES teisės aiškinimas nagrinėjant klausimus, susijusius su vienu iš viešojo ir privataus sektorių partnerystės būdų – koncesija, taip pat ir apžvalgą susijusią su viešaisiais pirkimais. Apžvalgos yra papildytos 2016 – 2017 metų Teisingumo Teismo procesinių sprendimų santraukomis.

Teisingumo Teismas užtikrina, kad ES teisė būtų vienodai aiškinama ir taikoma visose valstybėse narėse. Pagrindinė prejudicinio sprendimo funkcija – garantuoti vienodą Europos Bendrijos teisės taikymą ir aiškinimą visose ES valstybėse narėse, todėl procesiniuose sprendimuose pateikti išaiškinimai yra privalomi visiems valstybių narių nacionaliniams teismams, sprendžiantiems iš esmės tapačias problemas.

Apžvalgose pateikiamos neoficialios Teisingumo Teismo procesinių sprendimų santraukos, dokumentas yra skirtas tik informavimui. Oficialius ir išsamius sprendimų tekstus galite rasti Teisingumo Teismo interneto svetainėje  ir Europos Sąjungos teisės interneto svetainėje, arba parengtame dokumente paspaudus atitinkamą nuorodą ties nagrinėjama byla. Pateikiamos Teisingumo Teismo apžvalgos atnaujinamas bus vykdomas nuolat.

Parengtą apžvalgą susijusią su koncesijomis galite rasti paspaudę čia (1.1 MB ).

Apžvalgą susijusią su viešaisiais pirkimais galite rasti paspaudę čia (1.4 MB ).

Paskutinė atnaujinimo data: 2018 06 12