VPSP projektai ir statistika

Statistiniai VPSP duomenys

VPSP Lietuvoje

Išskleidus žemiau pateiktas nuorodas rasite statistiką apie viešojo ir privataus sektorių partnerystės sutartis sudarytas iki nurodyto laikotarpio.

[[#ex]]

Statistika apie VPSP sutartis, sudarytas iki 2023 m. gruodžio 31 d.

VPSP Lietuvoje apžvalga (810.5 KB )

VPSP sutarčių suvestinė (478.8 KB )

VPSP sutarčių skaičius (183.8 KB )

VPSP sutarčių skaičiaus pasiskirstymas pagal sritis (147.7 KB )

Statistika už ataskaitinį 2023 m. laikotarpį apie viešojo ir privataus sektorių partnerystės (toliau – VPSP) sutartis (koncesijos bei valdžios ir privataus subjektų partnerystės sutartis), vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2009 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 1K-489 „Dėl Informacijos apie viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektų įgyvendinimo eigą teikimo Finansų ministerijai taisyklių patvirtinimo“, parengta pagal partnerystės projektus įgyvendinančių institucijų 2024 metais pateiktą informaciją.

Pagal pateiktus duomenis VPSP sutartys yra įgyvendinamos 24-iose savivaldybėse.

Daugiausiai VPSP sutarčių yra įgyvendinama kultūros, sporto, laisvalaikio leidimo objektų, įrenginių ir kitos infrastruktūros srityje (13 sutarčių) ir energetikos, įskaitant šilumos ir elektros energijos, naftos ir gamtinių dujų išgavimą, perdavimą, skirstymą, tiekimą srityje (9 sutarčių) bei atliekų naudojimo, perdirbimo ir tvarkymo srityje (8 sutartys)

Per ataskaitinį 2023 m. laikotarpį pasirašytos penkios VPSP sutartys, iš kurių keturios įsigaliojo: (1) Klaipėdos rajono savivaldybės sutartis dėl Daugiafunkcio centro (mokykla, darželis, kultūros centras) Sendvario seniūnijoje, (2) Policijos departamento sutartis dėl Šiaulių policijos komisariato, (3) Molėtų rajono savivaldybės sutartis dėl Molėtų baseino, (4) Šiaulių miesto savivaldybės sutartis dėl Šiaulių arenos. Tikimasi, kad 2024 metais įsigalios ir Klaipėdos rajono savivaldybės gatvių apšvietimo modernizavimo sutartis. Iš viso iki 2023 m. gruodžio 31 d. buvo sudarytos ir įsigaliojusios 73 VPSP sutartys.

[[#ex]]

[[#ex]]

Statistika apie VPSP sutartis, sudarytas iki 2022 m. gruodžio 31 d.

VPSP Lietuvoje apžvalga (1.4 MB )

VPSP sutarčių suvestinė (744 KB )

VPSP sutarčių skaičius (414 KB )

VPSP sutarčių skaičiaus pasiskirstymas pagal sritis (398.5 KB )

Statistika už ataskaitinį 2022 m. laikotarpį apie viešojo ir privataus sektorių partnerystės (toliau – VPSP) sutartis (koncesijos bei valdžios ir privataus subjektų partnerystės sutartis), vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2009 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 1K-489 „Dėl Informacijos apie viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektų įgyvendinimo eigą teikimo Finansų ministerijai taisyklių patvirtinimo“, parengta pagal partnerystės projektus įgyvendinančių institucijų 2023 metais pateiktą informaciją.

Pagal pateiktus duomenis VPSP sutartys yra įgyvendinamos 26-iose savivaldybėse.

Daugiausiai VPSP sutarčių yra įgyvendinama kultūros, sporto, laisvalaikio leidimo objektų, įrenginių ir kitos infrastruktūros srityje (12 sutarčių) ir energetikos, įskaitant šilumos ir elektros energijos, naftos ir gamtinių dujų išgavimą, perdavimą, skirstymą, tiekimą srityje (10 sutarčių) bei atliekų naudojimo, perdirbimo ir tvarkymo srityje (9 sutartys)

Per ataskaitinį 2022 m. laikotarpį pasirašytos penkios VPSP sutartys, iš kurių dvi įsigaliojo: dėl Kauno rajono ir Lentvario miesto gatvių apšvietimo modernizavimo, taip pat 2022 metais įsigaliojo dar 2021 metais pasirašyta Daugiafunkcio sveikatinimo, ugdymo, švietimo, kultūros ir užimtumo skatinimo komplekso Vilniaus mieste sukūrimo sutartis. Tikimasi, kad 2023 metais įsigalios ir Klaipėdos rajono savivaldybės daugiafunkcio centro Sendvario seniūnijoje sukūrimo sutartis bei Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato pastato statybos sutartis. Iš viso iki 2022 m. gruodžio 31 d. buvo sudarytos ir įsigaliojusios 69 VPSP sutartys.

[[#ex]]

[[#ex]]

Statistika apie VPSP sutartis, sudarytas iki 2021 m. gruodžio 31 d.

VPSP Lietuvoje ir Europos Sąjungoje apžvalga (1.4 MB )

VPSP sutarčių suvestinė (728.9 KB )

VPSP sutarčių skaičius (413.7 KB )

VPSP sutarčių skaičiaus pasiskirstymas pagal sritis (397.3 KB )

Statistika už ataskaitinį 2021 m. laikotarpį apie viešojo ir privataus sektorių partnerystės (toliau – VPSP) sutartis (koncesijos bei valdžios ir privataus subjektų partnerystės sutartis), vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2009 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 1K-489 „Dėl Informacijos apie viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektų įgyvendinimo eigą teikimo Finansų ministerijai taisyklių patvirtinimo“, parengta pagal partnerystės projektus įgyvendinančių institucijų 2022 metais pateiktą informaciją.

Pagal pateiktus duomenis VPSP sutartys yra įgyvendinamos 26-iose savivaldybėse.

Daugiausiai VPSP sutarčių yra įgyvendinama kultūros, sporto, laisvalaikio leidimo objektų, įrenginių ir kitos infrastruktūros srityje (15 sutarčių) ir energetikos, įskaitant šilumos ir elektros energijos, naftos ir gamtinių dujų išgavimą, perdavimą, skirstymą, tiekimą srityje (10 sutarčių) bei atliekų naudojimo, perdirbimo ir tvarkymo srityje (9 sutartys)

Per ataskaitinį 2021 m. laikotarpį pasirašytos keturios VPSP sutartys, iš kurių trys įsigaliojo: dėl karinių miestelių statybos Vilniaus rajono savivaldybėje (Šatrininkų sen., Rokantiškių k.), Šilalės raj. savivaldybėje bei Šiaulių miesto savivaldybėje, už kurių įgyvendinimą atsakinga Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija.

Iš viso iki 2021 m. gruodžio 31 d. buvo sudarytos ir įsigaliojusios 66 VPSP sutartys.

[[#ex]]

[[#ex]]

Statistika apie VPSP sutartis, sudarytas iki 2020 m. gruodžio 31 d.

VPSP sutarčių suvestinė (713 KB )

VPSP sutarčių skaičius (411.9 KB )

VPSP sutarčių skaičiaus pasiskirstymas pagal sritis (302.2 KB )

VPSP Lietuvoje ir Europos Sąjungoje apžvalga (1.2 MB )

Statistika už ataskaitinį 2020 m. laikotarpį apie viešojo ir privataus sektorių partnerystės (toliau – VPSP) sutartis (koncesijos bei valdžios ir privataus subjektų partnerystės sutartis), vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2009 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 1K-489 „Dėl Informacijos apie viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektų įgyvendinimo eigą teikimo Finansų ministerijai taisyklių patvirtinimo“, parengta pagal partnerystės projektus įgyvendinančių institucijų 2020 metais pateiktą informaciją.

Pagal pateiktus duomenis VPSP sutartys yra įgyvendinamos 28-iose savivaldybėse.

Daugiausiai VPSP sutarčių yra įgyvendinama kultūros, sporto, laisvalaikio leidimo objektų, įrenginių ir kitos infrastruktūros srityje (14 sutarčių) ir atliekų naudojimo, perdirbimo ir tvarkymo srityje (10 sutarčių) bei energetikos, įskaitant šilumos ir elektros energijos, naftos ir gamtinių dujų išgavimą, perdavimą, skirstymą, tiekimą srityje (10 sutarčių).

Per ataskaitinį 2020 m. laikotarpį pasirašyta viena VžPP sutartis dėl „ Privataus subjekto atliekamos ūkinės veiklos, vykdant Kauno rajono mokyklų ir baseino projektavimą, statybą, rekonstrukciją ir paslaugų teikimą“, už kurių įgyvendinimą atsakinga Kauno rajono savivaldybė.

Iš viso iki 2021 m. sausio 1 d. buvo sudarytos 63 VPSP sutartys.

[[#ex]]

[[#ex]]

Statistika apie VPSP sutartis, sudarytas iki 2019 m. gruodžio 31 d.:

VPSP sutarčių suvestinė (294.9 KB )

VPSP sutarčių skaičius savivaldybėse (940.5 KB )  

VPSP sutarčių skaičiaus pasiskirstymas pagal sritis (718 KB )

Atliktų kapitalo investicijų dydis (945.8 KB )

VPSP sutarčių skaičiaus pasiskirstymas pagal sutarties trukmę (455.6 KB )

Statistika už ataskaitinį 2019 m. laikotarpį apie viešojo ir privataus sektorių partnerystės (toliau – VPSP) sutartis (koncesijos bei valdžios ir privataus subjektų partnerystės sutartis), vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2009 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 1K-489 „Dėl Informacijos apie viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektų įgyvendinimo eigą teikimo Finansų ministerijai taisyklių patvirtinimo“, parengta pagal partnerystės projektus įgyvendinančių institucijų 2020 metais pateiktą informaciją.

Pagal pateiktus duomenis VPSP sutartys yra įgyvendinamos 27-iose savivaldybėse. Iš viso – 47 VPSP sutartis, iš kurių 42 yra koncesijų sutartys, 5 – valdžios ir privataus subjektų partnerystės sutartis (toliau – VžPP).

Daugiausiai VPSP sutarčių yra įgyvendinama kultūros, sporto, laisvalaikio leidimo objektų, įrenginių ir kitos infrastruktūros srityje (14 sutarčių) ir atliekų naudojimo, perdirbimo ir tvarkymo srityje (10 sutarčių) bei energetikos, įskaitant šilumos ir elektros energijos, naftos ir gamtinių dujų išgavimą, perdavimą, skirstymą, tiekimą srityje (8 sutartys).

Per ataskaitinį 2019 m. laikotarpį centrinės valdžios institucijų buvo įgyvendinamos 6 VPSP sutartys. 2019 m. pasirašytos dvi VžPP sutartys „Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato pastato kartu su areštine Beržų g. 46B, Panevėžyje projektavimas, statyba ir paslaugų teikimas“ ir „Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato pastato Radvilėnų g. 1, Kaune projektavimo, statybos ir paslaugų teikimas“, už kurių įgyvendinimą atsakingas Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos.

Iš viso iki 2020 m. sausio 1 d. buvo sudaryta 61 VPSP sutartis, o iki 2020 m. sausio 1 d. jau buvo investuota 189,9 mln. eurų. Kapitalo investicijoms 2019 m. buvo skirta 13,8 mln. eurų – didžioji visų VPSP kapitalo investicijų dalis skirta pagal centrinės valdžios institucijų įgyvendinamą koncesijos sutartį viešosios transporto infrastruktūros (11,2 mln. eurų) ir VžPP sutartį viešosios tvarkos ir visuomenės apsaugos (1,4 mln. eurų) srityje, bei pagal savivaldybių įgyvendinamas koncesijų sutartis kultūros, sporto, laisvalaikio leidimo objektų, įrenginių ir kitos infrastruktūros (0,5 mln. eurų) ir turizmo objektų, įrenginių ir kitos infrastruktūros (0,2 mln. eurų) srityse.

Pagal pateiktus duomenis per ataskaitinius 2019 metus privatiems subjektams buvo atlikta mokėjimų už 14,2 mln. eurų, o viešojo sektoriaus subjektai gavo beveik 1 mln. eurų pajamų.

[[#ex]]

[[#ex]]

Statistika apie VPSP sutartis, sudarytas iki 2018 m. gruodžio 31 d.

VPSP sutarčių suvestinė (275.4 KB )

VPSP sutarčių skaičius savivaldybėse (754.1 KB )  

VPSP sutarčių skaičiaus pasiskirstymas pagal sritis (594.9 KB )

Atliktų kapitalo investicijų dydis (622.5 KB )

VPSP sutarčių skaičiaus pasiskirstymas pagal sutarties trukmę (457.7 KB )

Statistika už ataskaitinį 2018 m. laikotarpį apie viešojo ir privataus sektorių partnerystės (toliau – VPSP) sutartis (koncesijos bei valdžios ir privataus subjektų partnerystės sutartis), vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2009 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 1K-489 „Dėl Informacijos apie viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektų įgyvendinimo eigą teikimo Finansų ministerijai taisyklių patvirtinimo“, parengta pagal partnerystės projektus įgyvendinančių institucijų 2019 metais pateiktą informaciją.

Pagal pateiktus duomenis VPSP sutartys yra įgyvendinamos 27-jose savivaldybėse. Iš viso – 42 VPSP sutartys, iš kurių 41 yra koncesijų sutartys, 1 – valdžios ir privataus subjektų partnerystės sutartis (toliau – VžPP). Papildomai pažymėtina, kad iki 2019 m. sausio 1 d. įsigaliojo 1 nauja koncesijos sutartis, kurią sudarė Klaipėdos miesto savivaldybė „Dėl Klaipėdos daugiafunkcio sveikatingumo centro valdymo ir naudojimo koncesijos suteikimo ir vykdymo“.

Daugiausia VPSP sutarčių įgyvendinama kultūros, sporto, laisvalaikio leidimo objektų, įrenginių ir kitos infrastruktūros srityje (13 sutarčių) ir atliekų naudojimo, perdirbimo ir tvarkymo srityje (11 sutarčių) bei energetikos, įskaitant šilumos ir elektros energijos, naftos ir gamtinių dujų išgavimą, perdavimą, skirstymą, tiekimą, srityje (8 sutartys).

Per ataskaitinį 2018 m. laikotarpį buvo įgyvendinamos 4 VPSP sutartys. Vyriausybė 2018 m. priėmė sprendimą įgyvendinti dar 3 VPSP projektus VžPP būdu: Karinio dalinio vystymas Šilalės rajone; Karinio dalinio vystymas Rokantiškių kaime (Vilniaus rajonas); Karinio dalinio vystymas Šiaulių regione, kuriuos įgaliojo įgyvendinti Krašto apsaugos ministeriją. 

Iš viso iki 2019 metų sausio 1 d. buvo sudarytos 58 VPSP sutartys, o iki 2019 m. sausio 1 d. jau buvo investuota 176,3 mln. eurų. Kapitalo investicijoms 2018 m. buvo skirta 24 mln. eurų – didžioji visų VPSP kapitalo investicijų dalis skirta pagal centrinės valdžios institucijų įgyvendinamą koncesijos sutartį viešosios transporto infrastruktūros (9,6 mln. eurų) ir VžPP sutartį viešosios tvarkos ir visuomenės apsaugos (11,8 mln. eurų)  srityje, bei pagal savivaldybių įgyvendinamas koncesijos sutartis viešosios transporto infrastruktūros (0,7 mln. eurų) ir turizmo objektų, įrenginių ir kitos infrastruktūros srityse.

Pagal pateiktus duomenis per ataskaitinius 2018 metus privatiems subjektams buvo atlikta mokėjimų už 13,5 mln. eurų, o viešojo sektoriaus subjektai gavo 0,9 mln. eurų pajamų.

[[#ex]]

[[#ex]]

Statistika apie VPSP sutartis, sudarytas iki 2017 m. gruodžio 31 d.

VPSP sutarčių suvestinė (272.5 KB )

VPSP sutarčių skaičius savivaldybėse (859.2 KB )

VPSP sutarčių skaičiaus pasiskirstymas pagal sritis (442.5 KB )

Atliktų kapitalo investicijų dydis (930.6 KB )

VPSP sutarčių skaičiaus pasiskirstymas pagal sutarties trukmę (459.2 KB )

Statistika už ataskaitinį 2017 m. laikotarpį apie viešojo ir privataus sektorių partnerystės (toliau – VPSP) sutartis (koncesijos bei valdžios ir privataus subjektų partnerystės sutartis), vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2009 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 1K-489 „Dėl Informacijos apie viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektų įgyvendinimo eigą teikimo Finansų ministerijai taisyklių patvirtinimo“, parengta pagal partnerystės projektus įgyvendinančių institucijų 2018 metais pateiktą informaciją.

Pagal pateiktus duomenis VPSP sutartys yra įgyvendinamos 28-iose savivaldybėse. Iš viso – 42 VPSP sutartys, iš kurių 41 yra koncesijų sutartys, 1 – valdžios ir privataus subjektų partnerystės sutartis (toliau – VžPP). Papildomai pažymėtina, kad iki 2018 m. sausio 1 d. įsigaliojo 1 nauja VPSP sutartis (koncesija), kurią sudarė Palangos miesto savivaldybė – "Kempingo Nemirsetoje, Klaipėdos pl. 331, Palangoje įrengimas, valdymas ir paslaugų teikimas".

Daugiausia VPSP sutarčių įgyvendinama kultūros, sporto, laisvalaikio leidimo objektų, įrenginių ir kitos infrastruktūros srityje (13 sutarčių) ir atliekų naudojimo, perdirbimo ir tvarkymo srityje (11 sutarčių) bei energetikos, įskaitant šilumos ir elektros energijos, naftos ir gamtinių dujų išgavimą, perdavimą, skirstymą, tiekimą, srityje (8 sutartys).

Per ataskaitinį 2017 m. laikotarpį įsigaliojo 2 centrinės valdžios institucijos sudarytos koncesijų sutartys: „Turizmo komplekso Palūšėje plėtra“ ir „Automobilių stovėjimo aikštelių infrastruktūros plėtra Santariškių medicinos įstaigų miestelyje“. Iš visų 11 VPSP projektų, dėl kurių įgyvendinimo tikslingumo buvo priimti Lietuvos Respublikos Seimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimai, yra įgyvendinami 4 VPSP projektai, iš kurių 2 yra koncesijos sutartys ir 2 VžPP sutartys.

Iš viso iki 2018 metų sausio 1 d. buvo sudarytos 57 VPSP sutartys, o iki 2018 m. sausio 1 d. jau buvo investuota 152,3 mln. eurų. Kapitalo investicijoms 2017 m. buvo skirta 5,4 mln. eurų – didžioji visų VPSP kapitalo investicijų dalis skirta pagal savivaldybių įgyvendinamas koncesijos sutartis uostų ir prieplaukų infrastruktūros srityje ir viešosios transporto infrastruktūros srityje.

Pagal pateiktus duomenis per ataskaitinius 2016 metus privatiems subjektams buvo atlikta mokėjimų už 13 mln. eurų, o viešojo sektoriaus subjektai gavo 0,7 mln. eurų pajamų.

[[#ex]]

[[#ex]]

Statistika apie VPSP sutartis, sudarytas iki 2016 m. gruodžio 31 d.

Viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės sutarčių suvestinė (265.3 KB )

Viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės sutarčių skaičius (514.4 KB )

Viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės sutarčių pasiskirstymas pagal sritis (321.3 KB )

Pagal viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės sutartis atliktų kapitalo investicijų dydžiai (407.6 KB )

Viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės sutarčių pasiskirstymas pagal sutarties trukmę (338.7 KB )

Statistika apie Viešojo ir privataus sektorių partnerystės (toliau – VPSP) sutartis (koncesijos bei valdžios ir privataus subjektų partnerystės sutartis), vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2009 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 1K-489 „Dėl informacijos apie viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektų įgyvendinimo eigą teikimo Finansų ministerijai taisyklių patvirtinimo“ parengta pagal partnerystės projektus įgyvendinančių institucijų 2015 metais pateiktą informaciją. 

Remiantis pateiktais duomenimis, VPSP sutartys įgyvendinamos 27-ose savivaldybėse. Iš viso įgyvendinama 40 VPSP sutarčių, iš kurių 39 yra koncesijų sutartys, 1 – valdžios ir privataus subjektų partnerystės (toliau – VžPP) sutartis. Papildomai pažymėtina, kad iki 2017 m. sausio 1 d. įsigaliojo 4 naujos VPSP sutartys (koncesijos):

 • Klaipėdos miesto savivaldybės sudaryta – „Klaipėdos miesto kempingo valdymo ir naudojimo koncesija“;
 • Klaipėdos rajono savivaldybės sudaryta – „Drevernos mažųjų laivų uosto operatoriaus funkcijų koncesija“;
 • Raseinių rajono savivaldybės sudaryta – „Raseinių hipodromo valdymo ir naudojimo koncesija“;
 • Zarasų rajono savivaldybės sudaryta – „Aktyvaus poilsio turizmo infrastruktūros Zaraso ežero Didžiojoje saloje sukūrimas“ ir „Viešosios infrastruktūros Zaraso ežero Didžiojoje saloje sukūrimas“.

Kaip rodo pateikti duomenys, 2016 metais daugiausia VPSP sutarčių vykdė Kauno miesto savivaldybė – 5 sutartis, Panevėžio miesto savivaldybė – 4 sutartis, Klaipėdos miesto savivaldybė ­– 4 VPSP sutartis.

Daugiausia VPSP sutarčių įgyvendinama kultūros, sporto, laisvalaikio leidimo objektų, įrenginių ir kitos infrastruktūros srityje (13 sutarčių), atliekų naudojimo, perdirbimo ir tvarkymo srityje (11 sutarčių) ir energetikos, įskaitant šilumos ir elektros energijos, naftos ir gamtinių dujų išgavimą, perdavimą, skirstymą, tiekimą, srityje (7 sutartys).

Iš viso iki 2017 m. sausio 1 d. sudarytos 53 VPSP sutartys ir investuota 146,3 mln. eurų. Remiantis pateiktais duomenimis, per ataskaitinius 2016 metus privatiems subjektams atlikti mokėjimai sudarė 11,1 mln. eurų, o viešojo sektoriaus subjektai gavo 0,67 mln. eurų pajamų.

[[#ex]]

[[#ex]]

Statistika apie VPSP sutartis, sudarytas iki 2015 m. gruodžio 31 d.

Viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės sutarčių skaičius iki 2016 m. sausio 1 d. (489.2 KB

[[#ex]]

[[#ex]]

Statistika apie VPSP sutartis, sudarytas iki 2014 m. gruodžio 31 d.

Viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės sutarčių skaičius iki 2015 m. sausio 1 d. (775.3 KB

[[#ex]]

[[#ex]]

Statistika apie VPSP sutartis, sudarytas iki 2013 m. gruodžio 31 d.

Viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės sutarčių skaičius iki 2014 m. sausio 1 d. (177.6 KB

[[#ex]]

[[#ex]]

Statistika apie VPSP sutartis, sudarytas iki 2012 m. gruodžio 31 d.

Viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės sutarčių skaičius iki 2013 m. sausio 1 d. (94.9 KB

[[#ex]]

[[#ex]]

Statistika apie VPSP sutartis, sudarytas iki 2011 m. gruodžio 31 d.

Viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės sutarčių skaičius iki 2012 m. sausio 1 d. (361.5 KB

[[#ex]]

[[#ex]]

Statistika apie VPSP sutartis, sudarytas iki 2010 m. gruodžio 31 d.

Viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės sutarčių skaičius iki 2011 m. sausio 1 d. (111.4 KB

[[#ex]]

 

VPSP Europje:

Europos VPSP rinkos apžvalgos pateikiamos žemiau.

[[#ex]]

2023 m. Europos VPSP rinkos apžvalga

Apžvalgą galite rasti čia (797.1 KB )

[[#ex]]

[[#ex]]

2022 m. Europos VPSP rinkos apžvalga

Apžvalgą galite rasti čia (674.1 KB ).

[[#ex]]

[[#ex]]

2018 m. Europos VPSP rinkos apžvalga

 • Finansinį uždarymą pasiekė 39 VPSP projektai, kurių bendra vertė sudaro 14,6 milijardo EUR.
 • 2018 m. VPSP projektų vertė sumažėjo 4 proc. lyginant su 2017 m.
 • 2018 m. VPSP projektų skaičius sumažėjo 11 proc. lyginant su 2017 m.
 • Aktyviausia VPSP rinka buvo Turkijoje (pagal projektų vertę) ir Prancūzija (pagal projektų skaičių).
 • 10 šalių sudarė bent vieną VPSP projektą.
 • Transporto sektorius buvo didžiausias pagal VPSP projektų vertę, švietimo sektorius - pagal skaičių.
 • Pusės sudarytų VPSP sandorių pagrindinis mokėtojas buvo Vyriausybė.

Apžvalgą galite rasti čia.

[[#ex]]

[[#ex]]

2017 m. Europos VPSP rinkos apžvalga

 • Finansinį uždarymą pasiekė 42 VPSP projektai, kurių bendra vertė sudaro 14,4 milijardo EUR.
 • 2017 m. VPSP projektų vertė išaugo 22 proc. lyginant su 2016 m.
 • 2017 m. VPSP projektų skaičius sumažėjo 38 proc. lyginant su 2016 m.
 • Aktyviausia VPSP rinka buvo Turkijoje (pagal projektų vertę) ir Didžioji Britanija (pagal projektų skaičių).
 • 12 šalių sudarė bent vieną VPSP projektą.
 • Transporto sektorius buvo didžiausias pagal VPSP projektų vertę bei jų skaičių, kartu su švietimo sektoriumi.
 • Daugiau nei 60 proc. sudarytų VPSP sandorių, kuriuose pagrindinis mokėtojas buvo Vyriausybė.

Apžvalgą galite rasti čia.

[[#ex]]

Paskutinė atnaujinimo data: 2024 05 14