VPSP - kas tai?

VPSP apibrėžimas ir požymiai

VPSP apibrėžimas

Viešojo ir privataus sektorių partnerystė (VPSP) - ilgalaikė sutartis tarp valstybės arba savivaldybės institucijos ar jų kontroliuojamo juridinio asmens ir privataus subjekto, pagal kurią pastarasis teikia ir finansuoja viešąsias paslaugas ir (ar) vykdo ekonominę veiklą investuodamas į turtą ir prisiimdamas su tokia veikla susijusią riziką, gaudamas iš jos pajamas.

VPSP gali įgyvendinti keli viešieji subjektai, prieš tai pasirašydami bendradarbiavimo susitarimą. Toks VPSP projektas vadinamas konsoliduotu VPSP projektu.

Pagrindiniai VPSP požymiai yra 5:

  1. Planuojamas ilgalaikis bendradarbiavimas. Paslaugos poreikis yra ilgalaikis, todėl numatomas ilgalaikis bendradarbiavimas su privačiu subjektu.
  2. Paslaugų kompleksiškumas. Privatus subjektas bus atsakingas už projektavimą, statybos darbų vykdymą, sukurto ar modernizuoto turto priežiūrą, kitas paslaugas. Jeigu norima, kad privatus subjektas tik sukurtų turtą, tačiau priežiūrą vykdytų pats viešasis subjektas ar jo kontroliuojamas juridinis asmuo, tokia sutartis bus laikoma paprasta statybos rangos sutartis, o ne VPSP.
  3. Investavimas į turtą. Išimtis yra tik paslaugų koncesijų atveju, kai privačiam subjektui yra perduodamas jau sukurto turto įveiklinimas ir priežiūra.
  4. Visos ar didesnės dalies rizikų perdavimas privačiam subjektui (statybos, infrastruktūros tinkamumo, paslaugų kokybės, paklausos, finansavimo).
  5. projektui įgyvendinti reikalingas valstybės / savivaldybės turtas ir /ar žemės sklypas.  
Paskutinė atnaujinimo data: 2023 04 19