Asmens duomenų apsauga

Kokiu tikslu ir kokiais teisiniais pagrindais tvarkome Jūsų asmens duomenis?

Renkame ir toliau tvarkome jūsų mums pateiktus asmens duomenis remdamiesi asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais.

Daugiau informacijos apie asmens duomenų tvarkymą rasite Asmens duomenų tvarkymo Centrinėje projektų valdymo agentūroje tvarkos apraše, su kuriuo galite susipažinti https://www.cpva.lt/asmens-duomenu-apsauga/479.

Duomenų subjektų teisės: susipažinti (būti informuotam) apie savo asmens duomenis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti, ištrinti pateiktus asmens duomenis, taip pat teisė reikalauti, kad asmens duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą, teisė į duomenų perkėlimą, ir teisė nesutikti su pateiktų asmens duomenų tvarkymu. Šios teisės bei jų  įgyvendinimo tvarka yra numatyta Asmens duomenų tvarkymo Centrinėje projektų valdymo agentūroje tvarkos apraše. Jei norite gauti išsamesnę informaciją apie savo turimas teises ir šių teisių įgyvendinimo tvarką, pateikite užklausą el. pašto adresu [email protected].

Duomenų valdytojas - Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra, kodas 126125624, buveinės adresas S. Konarskio g. 13, 03109 Vilnius

Toliau pateikiame informaciją apie tai, kokius Jūsų asmens duomenis tvarkome:

[[#ex]]

Dėl naujienlaiškių

Tikslas, kuriuo renkame jūsų asmens duomenis, yra informuoti apie jūsų pasirinktas naujienas ir susisiekti dėl ateityje organizuojamų renginių, įvertinti įvykusių renginių kokybę.

www.ppplietuva.lt svetainės naujienlaiškiu mes tvarkome šiuos prenumeratorių duomenis: elektroninio pašto adresas ir prenumeruojamų naujienų rūšis.

Užtikriname, kad Jūsų pateikti asmens duomenys nebus perduodami duomenų gavėjams be jūsų atskiro sutikimo. 

Teisinis šių asmens duomenų rinkimo pagrindas yra jūsų sutikimas.

CPVA asmens duomenis tvarkys iki tol, kol prenumeratorius neatsisakys naujienlaiškio gavimo. Naujienlaiškio prenumeratą galite bet kuriuo metu nutraukti, pasinaudodami naujienlaiškyje numatyta išregistravimo galimybe.

[[#ex]]

[[#ex]]

Dėl mokymų, kurie finansuojami iš ES projekto lėšų

Tikslas, kuriuo renkame jūsų asmens duomenis, yra atsiskaityti įgyvendinančiajai institucijai – Europos socialinio fondo agentūrai už CPVA įgyvendinamo Projekto Nr. 10.1.1-ESFA-V-912-01-0005 (Viešųjų investicijų efektyvumo didinimas) veiklas.

Mes tvarkome šiuos mokymų dalyvių duomenis: vardas, pavardė, gimimo data, telefonas, elektroninio pašto adresas, lytis, statusas darbo rinkoje,  išsilavinimas, dalyvavimas mokymuose / kursuose / švietimo programose, priklausymas socialiai pažeidžiamoms grupėms, dalyvio gyvenvietė (miesto arba miestelio, kaimo ir seniūnijos pavadinimas), dalyvio darbovietė.

Teisinis šių asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra: 1. projekto Nr. 10.1.1-ESFA-V-912-01-0005 (Viešųjų investicijų efektyvumo didinimas) finansavimo sutartis; 2. LR Vyriausybės 2014 m. spalio 3 d. nutarimas Nr. 1090 "Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklių patvirtinimo; 3. LR finansų ministro 2006 m. liepos 20 d.  įsakymas Nr. 1K-263 „Dėl ES struktūrinių fondų ir ES Sanglaudos fondo kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos bei šios sistemos duomenų saugos nuostatų patvirtinimo".

Jūsų pateikti asmens duomenys bus perduoti Europos socialinio fondo agentūrai, kuri renka asmens duomenis dėl tinkamo Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamų projektų administravimo.

CPVA tvarkys asmens duomenis 10 metų po projekto įgyvendinimo.

[[#ex]]

[[#ex]]

Dėl renginių

Tikslas, kuriuo renkame jūsų asmens duomenis, yra užtikrinti, kad mes turime teisingus jūsų asmens duomenis dėl renginio administravimo, taip pat norėsime susisiekti su jumis dėl ateityje vyksiančių renginių, atlikti renginio kokybės įvertinimą. Asmens atvaizdą naudosime išorinės komunikacijos tikslais.

Mes tvarkome šiuos renginių dalyvių duomenis: vardas, pavardė, darbovietė, telefonas, elektroninio pašto adresas, asmens parašas, asmens atvaizdas.

Teisinis šių asmens duomenų rinkimo pagrindas yra jūsų sutikimas.

Jei renginys finansuojamas Europos Sąjungos lėšomis teisinis asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra: 1. projekto Nr. 10.1.1-ESFA-V-912-01-0005 (Viešųjų investicijų efektyvumo didinimas) finansavimo sutartis; 2. LR Vyriausybės 2014 m. spalio 3 d. nutarimas Nr. 1090 "Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklių patvirtinimo.

Renginyje gali būti fotografuojama, filmuojama, daromi audio įrašai todėl informuojame, kad jūs galite būti matomas renginio nuotraukose ar vaizdo įrašuose, ir šios nuotraukos ar vaizdo įrašai gali būti patalpinti viešai prieinamuose socialiniuose tinkluose ar www.ppplietuva.lt svetainėje.

CPVA tvarkys asmens duomenis (vardas, pavardė, darbovietė, telefonas, elektroninio pašto adresas, asmens parašas) 5 metus, o jei renginys buvo finansuojamos iš Europos Sąjungos lėšų – 10 metų po projekto įgyvendinimo.

CPVA viešins www.ppplietuva.lt svetainėje ar socialiniuose tinkluose asmens atvaizdą, video ar garso įrašą užfiksuotą renginio metu iki to laiko, kol subjektas neatšauks savo sutikimo tvarkyti jo asmens duomenis (jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą tvarkyti jūsų pateiktus duomenis atsiųsdami laišką [email protected]).

[[#ex]]

[[#ex]]

Dėl pranešimo apie poreikį mokymams

Tikslas, kuriuo renkame jūsų asmens duomenis, yra užtikrinti, kad mes turime teisingus jūsų asmens duomenis, nes norėsime su jumis susisiekti dėl organizuojamų mokymų.

Mes tvarkome šiuos duomenis: vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris.

Teisinis šių asmens duomenų rinkimo pagrindas yra jūsų sutikimas.

Užtikriname, kad Jūsų pateikti asmens duomenys nebus perduodami duomenų gavėjams be jūsų atskiro sutikimo.

CPVA tvarkys asmens duomenis 1 metus (jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą tvarkyti jūsų pateiktus duomenis atsiųsdami laišką [email protected]).

[[#ex]]

[[#ex]]

Dėl PPP projektų vadovų kontaktinių duomenų

Tikslas, kuriuo renkame jūsų asmens duomenis, yra užtikrinti, kad asmenys susidomėję PPP projektais turėtų galimybę susisiekti su projekto vadovu. Projektų vadovų asmens duomenys bus skelbiami www.ppplietuva.lt svetainėje skiltyje Projektai.

Mes tvarkome šiuos renginių dalyvių duomenis: vardas, pavardė, darbovietė, telefonas, elektroninio pašto adresas.

Teisinis šių asmens duomenų rinkimo pagrindas yra jūsų sutikimas.

CPVA asmens duomenis tvarkys iki to laiko, kol subjektas neatšauks savo sutikimo tvarkyti jo asmens duomenis (jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą tvarkyti jūsų pateiktus duomenis atsiųsdami laišką [email protected]).

[[#ex]]

Paskutinė atnaujinimo data: 2023 08 23