Projektai

Trakų šilumos ūkio koncesija

energy.jpg


VPSP etapas: 3. VPSP sutarties įgyvendinimas
Projektą įgyvendinanti institucija Trakų rajono savivaldybės administracija
Partnerystės forma Koncesija
Trukmė 25 metai su galimybe pratęsti dviem 5 metų laikotarpiams
Vertė
Privačios investicijos 8,3 mln. EUR (realia verte)
Privataus partnerio atrankos būdas Koncesijos konkursas
Atrinktas privatus partneris UAB „E energija“ ir UAB „Trakų energija“
Sutarties pasirašymo data 2005 09 28
Sutarties įsigaliojimo data
Privačiam partneriui perduodama veikla Šilumos ūkio infrastruktūros modernizavimas ir plėtra, priežiūra, eksploatacija ir viešųjų paslaugų, susijusių su šilumos ir karšto vandens gamyba bei tiekimu, teikimas
Trumpas projekto aprašymas:

Šilumos ūkio infrastruktūros Trakų raj. savivaldybės teritorijoje modernizavimas, plėtra, priežiūra ir eksploatavimas bei viešųjų paslaugų, susijusių su šilumos ir karšto vandens gamyba ir tiekimu Trakų rajono savivaldybės teritorijoje esantiems šilumos vartotojams, tiekimas, o taip pat Trakų raj. savivaldybės kontroliuojamų šilumos tiekimo bendrovių finansinių problemų išsprendimas.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021 04 13