Projektai

Kalitos kalno infrastruktūros kompleksinė plėtra

kalitos kalnas.jpg


VPSP etapas: 1. VPSP projekto rengimas ir tvirtinimas
Projektą įgyvendinanti institucija Anykščių rajono savivaldybė
Partnerystės forma Koncesija
Trukmė 15 metų
Vertė 2 672 320 (su PVM realia verte)
Privačios investicijos 269 004 (su PVM realia verte)
Privataus partnerio atrankos būdas Koncesijos konkursas
Atrinktas privatus partneris
Sutarties pasirašymo data -
Sutarties įsigaliojimo data
Privačiam partneriui perduodama veikla Aktyvaus poilsio ir sveikatingumo paslaugų infrastruktūros sukūrimas, priežiūra ir įveiklinimas
Trumpas projekto aprašymas:

Privatusis VPSP partneris turės prižiūrėti Kalitos kalno infrastruktūrą ir užtikrinti jų eksploatacines savybes per visą sutarties laikotarpį, taip pat turės užsiimti visos infrastrukrūros įveiklinimu. Investiciniame projekte nurodyta, jog privačiam partneriui būtų suteikiama teisė pačiam nuspręsti kokias veiklas numatyti ir vykdyti projekte bei planuojama suteikti teisę pagal poreikį papildomai įsirengti kavinę/ maitinimo patalpas teritorijoje bei sukurti. Sąlygomis nenumatoma riboti papildomų veiklų vykdymo, jei jos atitiks detaliojo plano sprendinius.

Sritis: Turizmas / Kultūra, sportas ir laisvalaikis

[[#ex]]

Projekto eiga

  • 2022 m. lapkričio 9 d. CPVA pateikė išvadą dėl projekto ir partnerystės socialinės ekonominės naudos.

CPVA išvada (389.3 KB )

  • 2022 m. spalio mėn. parengtas investicijų projektas ir partnerystės klausimynas.

[[#ex]]

Paskutinė atnaujinimo data: 2023 01 05