Projektai

Gatvių infrastruktūros modernizavimas Tauragės mieste

Tauragės gatvės.jpg

Statusas: Projekto rengimas
Rengėjas Tauragės rajono savivaldybės administracija
Partnerystės forma Valdžios ir privataus subjektų partnerystė
Trukmė 18 metų (3 metai skirti projetavimaui), (15 metų paslaugų teikimui)
Vertė 10514 103 Eur (diskontuota verte su PVM)
Privačiam partneriui perduodama veikla Projektavimas, statyba (gatvių, šaligatvių modernizavimas), priežiūra, remontas,apšvietimo stulpų priežiūra,lempų keitimas.
Privataus partnerio atrankos būdas Skelbiamos derybos
Atrinktas privatus partneris
Sutarties pasirašymo data -
Privačios investicijos 7159 322 Eur (realia verte su PVM)
Projekto vadovas Faustas Sragauskas
Trumpas projekto aprašymas:

Projektas siekia išspręsti šiuo metų intensyviai naudojamas, prasto būklės 24 Tauragės miesto gatves/gatvių atkarpas, jas atnaujinti (žvyro danga), pagerinti pėsčiųjų susisiekimo infrastruktūrą gatvėse/gatvių atkarpose, įrengti  gatvių apšvietimą ir sukurtą infrastųrą eksploatuoti ir prižiūrėti projekto įgyvendinimo laikotarpiu.

  • Savivaldybė privačiam subjektui perduoda( panaudos teise) nuosavybės teise priklausantį turtą ( 24 kelius / gatves) projekto veikloms įgyvendinti.

Projekte numatytos veiklos yra kompleksinės, reikalaujančios įgūdžių racionaliai suprojektuoti, atlikti statybos darbus bei rekonstruotos ir naujai įrengtos infrastuktūros geros būklės priežiūra, kuriami ilgalaikiai sutartiniai santykiai, kurių pagrindu tikimasi pagerinti viešųjų paslaugų teikimą – vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūra, taisymas, tiesimas ir saugaus eismo organizavimas.

  • Siekiama užtikrinti kokybišką susisiekimąTauragės miesto  gatvėse – 8,504 km;
  • Išplėtoti naujus pėsčiųjų ir dviračių takus Tauragės miesto gatvėse – 2,07 km.

Privačiam subjektui teisė vykdyti ūkinę komercinę veiklą naudojant Tauragės savivaldybės administracijos turtą bei papildomai investuoti į šį turtą nebus suteikiama, o visi mokėjimai už atliktus darbus ir teikiamas paslaugas per visą VPSP sutarties vykdymo laikotarpį bus vykdomi tik išTauragės savivaldybės administracijos asignavimų.

•Metinis atlyginimas privačiam subjektui – 971 927 (realia verte su PVM)

 

Sritis: Kelių, tiltų, tunelių, parkavimo ir žemės transportas

[[#ex]]

Projekto eiga

2020 m. gruodžio 23 d. CPVA pateikė išvadą dėl projekto ir partnerystės socialinės ekonominės naudos

CPVA išvada (804.1 KB )

  • 2020 m. lapkričio 17 d. yra parengtas investicijų projektas "Tauragės savivaldybės gatvių infrastruktūros modernizavimas privačios partnerystės būdu" 

Investicijų projektas (2.3 MB )

 

[[#ex]]

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021 01 07