VPSP - kas tai?

VPSP apibrėžimas

Lietuvoje viešojo ir privataus sektorių partnerystės (VPSP) apibrėžimas yra nustatytas Lietuvos Respublikos investicijų įstatyme – tai valstybės arba savivaldybės institucijos ir privataus subjekto įstatymų nustatyti bendradarbiavimo būdai, kuriais valstybės arba savivaldybės institucija perduoda jos funkcijoms priskirtą veiklą privačiam subjektui, o privatus subjektas investuoja į šią veiklą ir jai vykdyti reikalingą turtą, už tai gaudamas įstatymų nustatytą atlyginimą.

Išsamiai apie šį ilgalaikį bendradarbiavimą ir kaip jam pasiruošti pasakojame video siužete:

VPSP institucijos ir jų atsakomybės

Partnerystės projektą (PP) įgyvendinanti institucija atsakinga už:

 • PP inicijavimą.
 • Investicijų projektų (IP) rengimą, partnerystės klausimyno (PK) užpildymą.
 • Pirkimų vykdymą, VPSP sutarties parengimą, jos sudarymą ir vykdymą.
 • Informacijos apie VPSP projektą pateikimą.
Finansų ministerija atsakinga už:
 • VPSP sutarties projekto ir VPSP sutarties pakeitimų finansinių sąlygų įvertinimą.
 • Informacijos apie VPSP projektą kaupimą, sisteminimą, saugojimą ir tvarkymą.
 • Ataskaitos apie sudarytas VPSP sutartis teikimą Vyriausybei.

CPVA atsakinga už:

 • Metodinių dokumentų rengimą ir skelbimą internetinėje svetainėje www.ppplietuva.lt.
 • IP, PK ir pirkimo dokumentų vertinimą.
 • Informacijos apie VPSP projektą skelbimą www.ppplietuva.lt.
 • Konsultacijas, mokymų vedimą, informacijos sisteminimą, analizę.
Viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektų komisija atsakinga už:
 • Siūlymų dėl VPSP taikymo tikslingumo, įgyvendinant centrinės valdžios investicijų projektus, teikimą Lietuvos Respublikos Vyriausybei.
 • Sudarytų VPSP sutarčių ir jų vykdymo metinės ataskaitos svarstymą bei siūlymų dėl VPSP projektų įgyvendinimo teikimą Lietuvos Respublikos Vyriausybei.
 • Siūlymų dėl VPSP projektų įgyvendinimo teikimą centrinės valdžios VPSP projektus įgyvendinančioms institucijoms.
Lietuvos Respublikos Vyriausybė atsakinga už:
 • Sprendimo dėl VPSP projekto įgyvendinimo priėmimą.
 • Pasiūlymo dėl VPSP projekto, pagal kurį valstybės turtiniai įsipareigojimai yra didesni negu Investicijų įstatyme arba Koncesijų įstatyme nustatyta suma, įgyvendinimo pateikimą Lietuvos Respublikos Seimui.
Savivaldybės taryba atsakinga už:
 • Sprendimo dėl VPSP projekto tikslingumo priėmimą.
 • VPSP projekto pirkimo sąlygų, pagrindinių VPSP sutarties sąlygų ir pirkimo būdo tvirtinimą, kai VPSP projektas įgyvendinamas taikant VžPP, arba konkurso etapų nustatymą, kai VPSP projektas įgyvendinamas suteikiant koncesiją.
 • Sprendimo dėl VPSP sutarties projekto priėmimą.
Lietuvos Respublikos Seimas atsakingas už:
 • Sprendimo dėl VPSP projekto, pagal kurį valstybės turtiniai įsipareigojimai yra didesni negu Investicijų įstatyme arba Koncesijų įstatyme nustatyta suma, įgyvendinimo priėmimą.
Lietuvos statistikos departamentas atsakingas už:
 • VPSP sutarties vertinimą, kai Finansų ministerija kviečia Lietuvos statistikos departamentą dalyvauti VPSP sutarties vertinime.
Savivaldybės kontrolierius atsakingas už:
 • Išvados, kurioje, be kitų aspektų, turi būti įvertinti VPSP taikymo teisėtumas ir VPSP teikiama ekonominė ir socialinė nauda, teikimą.
Viešųjų pirkimų tarnyba atsakinga už:
 • Pirkimų procedūrų tikrinimą.
Paskutinė atnaujinimo data: 2023 02 06