Naujienos

Viešajai ir privačiai partnerystei skirtos UNECE darbo grupės biure – ir Lietuvos atstovė

unece foto.jpg

„Tai, kad Lietuva yra įtraukta į UNECE VPSP darbo grupės biuro sudėtį ir kad esu į jį nominuota – ir didelis įvertinimas, ir didelė atsakomybė. Lietuva aktyviai veikia VPSP srityje ir turime kuo dalytis su kitomis šalimis. O šioje grupėje dirbsime tam, kad Lietuvoje ir panašaus dydžio šalyse  VPSP būtų naudojama aktyviau. Tiek pasaulio šalys, tiek tarptautinės organizacijos, tokios kaip Jungtinės Tautos (JT) ar Ekonominės plėtros ir bendradarbiavimo agentūra (EBPO), mato VPSP kaip didelę galimybę. Sutariama, kad VPSP gali padėti spręsti didelio infrastruktūros trūkumo, nepakankamų investicijų į tvarumą ir žalumą bei poveikio klimato kaitai mažinimo klausimus, kuriems nė viena valstybė neturi pakankamai biudžeto resursų“, – sako J. Šarmavičienė.

Lietuvos patirtis jau ne kartą buvo pristatoma UNECE VPSP renginiuose. CPVA ekspertai jau ir anksčiau buvo įsitraukę į Darbo grupės veiklas, rengiant rekomendacijas ir gaires arba jas išbandant įgyvendinant Lietuvos projektus.

O šių metų pradžioje VPSP būdu įgyvendintas Lietuvos projektas, kurio metu atnaujintos mokyklos Zapyškyje, Kačerginėje ir Mastaičiuose, buvo apdovanotas tarptautiniuose Viešojo ir privataus sektorių partnerystės ir infrastruktūros apdovanojimuose. Projektą UNECE įvertino už pritaikytus sprendimus, orientuotus į aplinkosaugą ir tvarumą, neutralų poveikį aplinkai bei replikavimo galimybes. Aplankyti šio projekto spalį buvo atvykęs UNECE Bendradarbiavimo ir partnerysčių skyriaus vadovas Tony Bonnici. Anot jo, Lietuva yra įkvėpimas kitoms šalims, kaip visgi galima sėkmingai įgyvendinti daug mažų projektų, ypač savivaldybių lygmeniu. Daugiau UNECE pareigūno įžvalgų rasite čia.

UNECE VPSP darbo grupės biuras koordinuoja bendrų darbo grupės veiklos planų sudarymą, vykdo jų įgyvendinimo priežiūrą, svarsto poreikius, teikia naujų gairių pasiūlymus ir metodines rekomendacijas įvairiais VPSP aspektais.

Darbo grupė tęs anksčiau pradėtus darbus:

  • rengs praktinį vadovą, kaip pagerinti VPSP įgyvendinimą, panaudojant skaitmenizaciją, taip siekiant prisidėti prie darnaus vystymosi tikslų (DVT), taip pat praktinį vadovą sveikatos priežiūros diagnostikos (telemedicinos) ir kitų skaitmeninių viešųjų paslaugų srityse;
  • rengs praktinį vadovą, kaip atlikti žaliuosius ir tvarius VPSP viešuosius pirkimus, siekiant DVT;
  • rengs praktinį vadovą apie VPSP ir infrastruktūros finansavimo būklę iki 2030 m. vidurio;
  • rengs VPSP mokomąją medžiagą politikos formuotojams.

Taip pat bus pradedami nauji darbai:

  • rengiamas naujas VPSP standartas prie tinklo neprijungtos atsinaujinančiosios energijos gamybos srityje;
  • rengiamas pasiūlymas dėl praktinio vadovo, kaip įgyvendinti mažos apimties VPSP;
  • rengiamas praktinis vadovas, kaip padidinti suinteresuotųjų subjektų įsitraukimą į VPSP, siekiant DVT;
  • rengiamas praktinis vadovas, kaip pasitelkiant VPSP skatinti lyčių lygybę ir moterų įgalinimą.

Visus UNECE VPSP darbo grupės biuro narius rasite čia.

Paskutinė atnaujinimo data: 2023 12 14