Naujienos

Parengtos rekomendacijos dėl VPSP sutarties rizikų valdymo

Centrinė projektų valdymo agentūra (CPVA) parengė standartinį sutarties, įgyvendinamos viešojo ir privataus sektorių (VPSP) partnerystės būdu, rizikų valdymo tvarkos aprašą.

Picture1.jpg

Tikimasi, kad parengtas aprašas padės valstybės ir savivaldybių institucijoms bei jų pavaldžioms įstaigoms, kurios įgyvendina VPSP sutartis, lengviau nustatyti VPSP sutarties rizikų valdymo tvarką ir sąlygas: (1) identifikuoti konkrečiai VPSP sutarčiai aktualias rizikas, (2) įvertinti rizikų pasireiškimo tikimybę, rizikų reikšmingumą ir galimą poveikį, (3) taip pat parengti rizikų valdymo priemones, nustatyti rizikų valdymo plano peržiūros procedūras.

Tinkamas VPSP sutarčių rizikų valdymas yra svarbus, siekiant užtikrinti, kad sutartyje numatyta infrastruktūra būtų sukurta besilaikant terminų ir kokybiškai, o turto būklė būtų įvertinama periodiškai.

Aprašą patogu pritaikyti bet kuriuo VPSP būdu įgyvendinamoms sutartims: tiek viešojo ir privataus subjektų partnerystės, tiek ir koncesijų.

Dėl detalesnio aprašo naudojimo bei jo pritaikymo konkrečios VPSP sutarties valdymui ir priežiūrai kviečiame kreiptis į CPVA ekspertus.

Paskutinė atnaujinimo data: 2024 07 02