Naujienos

„Nemuno žiedo“ projektas juda starto link

Nemuno žiedas1.jpg

Žiedinių lenktynių trasą „Nemuno žiedas“ tikslinga atnaujinti viešosios ir privačios partnerystės būdu – nusprendė Viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektų (VPSP) komisija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos. Ji yra atsakinga už pasiūlymų dėl VPSP taikymo tikslingumo, įgyvendinant centrinės valdžios investicijų projektus, teikimą Lietuvos Respublikos Vyriausybei.

Centrinės projektų valdymo agentūros (CPVA) Viešosios ir privačios partnerystės kompetencijų centro ekspertės Neringos Pažūsienės teigimu, atlikus alternatyvų vertinimą, prieita išvados, kad didžiausią ekonominę ir socialinę naudą duotų šio projekto įgyvendinimas koncesijos būdu.

„VPSP būdas pasirinktas dėl koncesininkui planuojamų perduoti veiklų daugiafunkcionalumo. Investuotojas atliktų atnaujinamos trasos projektavimo, statybos ir įrengimo paslaugas, vykdytų techninę priežiūrą ir eksploatavimą, organizuotų komunalinių paslaugų teikimą, renginių organizavimą, rūpintųsi ir komplekso infrastruktūros nuoma“, – sako N. Pažūsienė.

Šis projektas yra išskirtinis dėl pačios lenktynių trasos „Nemuno žiedas“ unikalumo – ji yra vienintelė Lietuvoje automobilių ir motociklų sporto žiedinė trasa, įrengta dar 1961 metais, tačiau šiuo metu neatitinka jokių saugumo reikalavimų. Įgyvendinant projektą, šio sporto profesionalams ir mėgėjams būtų sukurta aukšto lygio kompleksinė infrastruktūra, atitinkanti tarptautinius FIA GRANDE standartus. 

Planuojama koncesijos trukmė siektų 20 metų, o kapitalo investicijos – apie 7,1 mln. eurų.  

CPVA, kaip Viešosios ir privačios partnerystės kompetencijų centras, nuo 2015 metų konsultuoja  savivaldybes ir centrinės valdžios institucijas investicinių projektų rengimo klausimais, taip pat vertina jų parengtus projektus.     

Paskutinė atnaujinimo data: 2020 09 22