Naujienos

Įsigaliojo koncesijų ir viešųjų pirkimų reglamentavimo pakeitimai

shutterstock_301195943.jpg

2019-06-11 įsigaliojo Lietuvos Respublikos koncesijų įstatymo, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymų pakeitimai (dalis pakeitimų įsigalios 2019 m. lapkričio 1 d.):

Lietuvos Respublikos koncesijų įstatymo Nr. I-1510 3, 22 ir 23 straipsnių ir 7 priedo pakeitimo įstatymas   

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 pakeitimo įstatymas

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 pakeitimo įstatymo Nr. XIII-327 2 ir 4 straipsnių pakeitimo įstatymas

Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo Nr. XIII-328 pakeitimo įstatymas

Didžioji dalis šių įstatymų pakeitimų yra susijusi su E-sąskaitų direktyvos (2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/92/ES dėl mokesčių, susijusių su mokėjimo sąskaitomis, palyginamumo, mokėjimo sąskaitų perkėlimo ir galimybės naudotis būtiniausias savybes turinčiomis mokėjimo sąskaitomis) įgyvendinimu.

Koncesijų įstatyme praplėstas asmenų, kuriems iškilęs interesų konfliktas gali neigiamai paveikti koncesijos konkurso procedūroje priimamus sprendimus, sąrašas - interesų konfliktas nuo šiol apima ir koncesijos iniciatoriaus tiesioginį ar netiesioginį finansinį, ekonominį ar kitokio pobūdžio asmeninį suinteresuotumą. Primename, kad asmuo, patekęs į interesų konfliktą, privalo nusišalinti nuo priimamų sprendimų, o to nepadarius turi būti nušalinamas. Taip pat koncesijos suteikimo procedūrų metu gali būti atmestas dalyvio, kuris pateko į interesų konflikto situaciją, pasiūlymas, kai  atitinkamos padėties negalima ištaisyti (pavyzdžiui, paaiškėtų, kad pasiūlymą pateikė artimais ryšiais su pirkimo iniciatoriumi susijusio asmens įmonė).

Apie viešųjų pirkimų reglamentavimo pakeitimus skaitykite Viešųjų pirkimų tarnybos svetainėje: http://vpt.lrv.lt/lt/naujienos/viesuju-pirkimu-ir-koncesiju-reglamentavimo-pokyciai

Paskutinė atnaujinimo data: 2019 06 13