Naujienos

CPVA VPSP ekspertai dalyvauja Specialiųjų tyrimų tarnybos organizuojamoje diskusijoje „Atsparumo korupcijai užtikrinimas viešųjų pirkimų srityje“

shutterstock_301195943.jpg

Viešieji pirkimai dėl juose naudojamų finansinių išteklių, sudėtingo reglamentavimo ir nepakankamai efektyvios kontrolės korupciniu požiūriu išlieka jautriausia veiklos sritis, todėl Nacionalinėje kovos su korupcija 2015-2025 metų programoje viešieji pirkimai nurodyti kaip korupciniu požiūriu labai rizikinga veiklos sritis. Tačiau būtina skirti didelį dėmesį ne tik viešųjų pirkimų skaidrinimui, bet ir koncesijų tinkamam taikymui. Nuo 2018 m. sausio 1 d. įsigaliojus naujai Koncesijų įstatymo redakcijai ir pagaliau aiškiai apibrėžus kontroliuojančių institucijų vaidmenis ir funkcijas, vis dažniau identifikuojami atvejai, kai viešieji subjektai be konkurencingos procedūros paveda savo kontroliuojamiems juridiniams asmenims vykdyti ekonominio pobūdžio veiklas, nors Koncesijos įstatymai nenumato vidaus sandorių galimybės.

Diskusijos, kuri vyks Klaipėdos Universiteto Aula Magna konferencijų salėje, metu bus aiškinamasi, ar pastangos užtikrinti viešųjų pirkimų, koncesijų suteikimo atsparumą korupcijai yra pakankamos, kokių priemonių būtina imtis siekiant užtikrinti labiau korupcijai atsparią aplinką šioje srityje.

CPVA Viešosios ir privačios partnerystės skyriaus ekspertė Neringa Pažūsienė diskusijoje skaitys pranešimą „Viešasis pirkimas ar partnerystė? Praktiniai patarimai“ ir pabandys dalyviams paaiškinti skirtumus tarp tradicinio viešojo pirkimo ir kaip išvengti klaidų renkantis paslaugų teikimo būdą.

Paskutinė atnaujinimo data: 2019 05 08