Naujienos

ATNAUJINTA INVESTICIJŲ PROJEKTŲ RENGIMO METODIKA

CPVA Viešosios ir privačios partnerystės skyriaus ekspertai atnaujino Investicijų projektų, kuriems siekiama gauti finansavimą iš Europos sąjungos struktūrinės paramos ir/ar valstybės biudžeto lėšų, rengimo metodiką. Metodika atnaujinta siekiant papildyti šiuo metu galiojančią Investicijų projektų rengimo metodiką sukaupta gerąja praktika. Atnaujintoje metodikoje nebelieka Investicijų projektų rengimo metodikos 10 priedo, t. y. SEA skaičiuoklės. Nuo šiol investicijų projekte pasirinkus tiek sąnaudų ir naudos, tiek sąnaudų efektyvumo analizės metodą bus pildoma viena skaičiuoklė.

Pažymėtina, kad Investicijų projektų rengimo metodika dar nėra patvirtinta. Patvirtina Investicijų projektų rengimo metodika įsigalios nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. imtinai.

Kartu pažymėtina, kad atsižvelgiant į tai, jog atnaujinta Investicijų projektų rengimo metodika, artimiausiu metu bus tikslinama ir Optimalios alternatyvos pasirinkimo ir vertinimo metodika.

Atnaujinta Metodikos versija prieinama čia.

metodika pilnas.jpg
Paskutinė atnaujinimo data: 2019 09 20