Viešųjų investicijų finansavimo šaltiniai - Finansavimo šaltinių katalogas

Programa "Fiscalis"

Finansavimo formaDotacija
TipasVeiklai vykdyti
Finansavimo galimybėsGalima gauti finansavimą, Bus galima gauti finansavimą
Veiklos sektoriusViešasis valdymas, Ekonomika ir finansai
Finansuojamos veiklosMokymai, Keitimasis žiniomis ir patirtimi, Partnerystės vystymas
Atrankos būdasPatvirtintų projektų finansavmas, Pirkimų (įsigijimų) konkursai
Galimų pareiškėjų tipaiValstybės institucijos
Priemonės metai2021-2027

Programa „Fiscalis“ yra ypač svarbi nacionalinių mokesčių administratorių darbui ir jų bendradarbiavimui. Šia programa nacionaliniams mokesčių administratoriams padedama kovoti su mokestiniu sukčiavimu ir mokesčių slėpimu ir kartu palengvinamas mokestinių prievolių vykdymas, siekiant užtikrinti sąžiningą apmokestinimą.
Ja padedama visapusiškai išnaudoti bendrosios rinkos galimybes ir didinamas ES konkurencingumas.
Programos tikslas – remti mokesčių politiką, bendradarbiavimą mokesčių klausimais ir administracinių gebėjimų, be kita ko, žmogiškųjų išteklių kompetencijos, stiprinimą ir Europos elektroninių sistemų plėtojimą ir veikimą.

Bendras biudžetas - 269 mln. EUR
Didelė siūlomo biudžeto dalis bus išleista IT pajėgumų didinimo veiklai.

Administruojančios institucijos

EK Mokesčių ir muitų sąjungos generalinis direktoratas(TAXUD)

Koordinuoja Lietuvoje

LR Valstybinė mokesčių inspekcija

Ekspertinis vertinimas

Programa bus įgyvendinama taikant tiesioginio valdymo principą, vadovaujantis Mokesčių daugiamečiu strateginiu planu (DSP-MO). Finansavimas skiriamas per viešuosius pirkimus ir dotacijas.
Valstybės narės atsiskaito Europos Komisijai apie kiekvieną užbaigtą užduotį, joms skirtą pagal Mokesčių daugiametį strateginį planą.

Programos lėšomis turėtų būti finansuojama iki 100 % veiksmų išlaidų, atsižvelgiant į didelę jų pridėtinę vertę ES.
Tais atvejais, kai skiriamos dotacijos, darbo programose bus nustatyta taikytina bendro finansavimo norma.

Projektų atitikimas remiamoms veikloms.

Programa skirta valstybių narių mokesčių administratoriams.

Programa bus remiama mokesčių politika ir mokesčių administratoriai vykdant administracinių gebėjimų stiprinimo ir informacinių technologijų (IT) pajėgumų didinimo veiklą ir operatyvinį bendradarbiavimą.
Ypatingas dėmesys skiriamas projektais pagrįstam struktūriniam bendradarbiavimui, kurio tikslas – stiprinti operatyvinį bendradarbiavimą, kad būtų sudarytos sąlygos visapusiškam ir integruotam dalyvaujančių šalių bendradarbiavimui.

Informaciniai ir darbiniai seminarai, darbo vizitai, studijos;
IT gebėjimų ugdymas;
Žmogiškųjų gebėjimų ugdymas (mokymas).

Šalys ES kandidatės, ES narės

Programa skirta ES šalių bei šalių kandidačių nacionaliniams mokesčių administratoriams ir atlieka pagalbinį vaidmenį, padėdama dalyvaujančių šalių administratoriams dalytis informacija ir stiprinti jų gebėjimus.

BENDROJI RINKA, INOVACIJOS IR SKAITMENINĖ EKONOMIKA
Paskutinė atnaujinimo data: 2022 01 31