Viešųjų investicijų finansavimo šaltiniai - Finansavimo šaltinių katalogas

Europos Tarybos kultūros rėmimo fondas "Eurimages"

Finansavimo formaPaskola, Kitos finansinės priemonės
TipasVeiklai vykdyti
Finansavimo galimybėsGalima gauti finansavimą
Veiklos sektoriusKultūra
Finansuojamos veiklosParama investicijoms, Naujų rinkų paieška, Partnerystės vystymas
Atrankos būdasKonkursas
Galimų pareiškėjų tipaiVerslo subjektai

Nuo 1989 m. veikianti „Eurimages“ buvo įsteigta kaip Europos Tarybos kultūros rėmimo fondas. „Eurimages“ skatina nepriklausomą filmų kūrimą, teikdama finansinę paramą vaidybinės fantastikos, animaciniams ir dokumentiniams filmams. Programa skatina profesionalių filmu kūrėjų iš skirtingų šalių bendradarbiavimą.
Fondo biudžetas sudarytas iš šalių -narių įnašų bei palūkanų už suteiktas paskolas.

Fondo metinis biudžetas - 26 mln. EUR

Administruojančios institucijos

Europos Taryba (EC)

Koordinuoja Lietuvoje

Audrius Stonys (Lietuvos kinematografininkų sąjunga)

Ekspertinis vertinimas

Kvietimai teikti paraiškas įprastai skelbiami 4 kartus per metus.

Projektų atranką vykdo Eurimages sekretoriatas ir fondo valdyba.
Sekretoriatas vertina projektus pagal tinkamumo kriterijus ir teikia vertinimo ataskaitas valdybai.
Valdyba vertinimą atlieka pasitelkdama nepriklausomus ekspertus - profesionalius filmų kūrėjus, scenaristus.
Sprendimas dėl paramos skyrimo priimamamas atsižvelgiant į fondo nuostatuose pateiktus atrankos kriterijus. Ypač skatinamas moterų kūrėjų dalyvavimas.
Parama filmų platinimui ir demonstravimui teikiama tik šalių narių, kurios negali dalyvauti "Kūrybiškos Europos" programoje projektams.
Paraiškos teikiamos elektroniniu būdu, kvietimai skelbiami fondo interneto svetainėje.

iki 500 tūkst EUR

iki 17 proc. tinkamų projekto išlaidų. Dokumentiniams filmams - iki 25 proc.

Iki projekto atrankos, turi būti jau realiai prasidėję fillmavimo darbai.
Projekte gali dalyvauti prodiuserinės įmonės iš Fondui nepriklausančių valstybių, jei jų indėlio procentinė dalis neviršija 30% viso bendro projekto biudžeto

Pagrindinė „Eurimages“ paramos gavimo sąlyga - projektas yra tarptautinis, bent dviejų nepriklausomų gamintojų (prodiuserinių įmonių), įsteigtų skirtingose ​​fondo valstybėse narėse, iš kurių bent viena yra Europos Tarybos valstybė narė.
Pareiškėjas paraiškos pateikimo momentui turi būti užsitikrinęs mažiausiai 50 proc. projekto biudžeto finansavimą.
Eurimages negali būti vienintelis fondas , finansuojantis projektą.

„Eurimages“ parama teikiama kaip lengvatinės paskolos (parama bendrai gamybai) arba subsidijos ( platinimui ir rodymui).
Lengvatinės paskolos grąžinamos atsižvelgiant į pajamas, gautas iš remiamų projektų.

Fondo finansuojamose veiklose gali dalyvauti juridiniai asmenys vykdantys kinematografijos veiklas (pvz. filmų kūrėjai, prodiuserinės įmonės ir pan.).

Fondas remia mažiausiai 70 minučių trukmės vaidybinius, animacinius ir dokumentinius filmus, skirtus rodymui kino teatruose.
Bendradarbiaujama su įvairiais kino festivaliais, kuriuose sudaroma galimybė demonstruoti fondo paremtus filmus.
Teikami apdovanojimai filmų kūrėjams

Kooprodukcija (bendra gamyba);
Distribucija ( fimų platinimas ir demonstravimas kino teatruose);

ES narės, Šalys ES kandidatės, Europos ekonominė erdvė, Rusija, Norvegija, Viduržemio jūros šalys

Eurimages“ yra Europos Tarybos kultūros rėmimo fondas, įkurtas 1989 m.
Fondo veikloje dalyvauja 38 iš 48 Europos Tarybos šalių narių, taip pat Argentina ir Kanada ( kaip asocijuotos narės).
Lietuva dalyvauja fondo veikloje nuo 2007 m., Eurimages“ yra Europos Tarybos kultūros rėmimo fondas, įkurtas 1989 m.
Fondo veikloje dalyvauja 38 iš 48 Europos Tarybos šalių narių, taip pat Kanada ( kaip asocijuotos narės).
Lietuva dalyvauja fondo veikloje nuo 2007 m.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022 01 31