Viešųjų investicijų finansavimo šaltiniai - Finansavimo šaltinių katalogas

ES-Japonijos pramoninio bendradarbiavimo centro finansavimas

Finansavimo formaDotacija
TipasVeiklai vykdyti
Finansavimo galimybėsGalima gauti finansavimą
Veiklos sektoriusPrekyba, Pramonė
Finansuojamos veiklosMokymai, Naujų rinkų paieška
Atrankos būdasKonkursas
Galimų pareiškėjų tipaiAukštojo mokslo įstaigos, Mažos ir vidutinės įmonės (MVĮ), Tyrimų centrai, Verslo subjektai

ES ir Japonijos pramoninio bendradarbiavimo centras vykdo verslo rėmimo veiklą, pavyzdžiui, vadovų mokymo kursus, grupių misijas, informacinius seminarus, tyrimus, studentų įdarbinimo programas, verslo forumą, informacijos ir pagalbos tarnybą, taip pat įvairias kitas paslaugas, skirtas padėti suburti Europos ir Japonijos verslininkus.
Centro misija:
- skatinti visų formų Japonijos ir ES pramonės, prekybos ir investicijų bendradarbiavimą;
- stiprinti Europos ir Japonijos pramonės sistemų technologines galimybes ir konkurencingumą.
ES ir Japonijos centras vykdo savo veiklą atsižvelgdamas į Japonijos ir ES valdžios institucijų prioritetus ir pramonės poreikius.

Administruojančios institucijos

ES-Japonijos pramoninio bendradarbiavimo centras

Koordinuoja Lietuvoje

NETAIKOMA

Ekspertinis vertinimas

Nuolat skelbiama Centro interneto svetainėje

ES ir Japonijos pramoninio bendradarbiavimo centras yra unikali Europos Komisijos (DG GROW) ir Japonijos vyriausybės įmonė. Tai yra ne pelno organizacija, įsteigta kaip Tarptautinio ekonominio bendradarbiavimo centro (CIE) filialas. Ją bendrai finansuoja ir valdo abi pusės. Pagrindinė buveinė yra Tokijuje ir biuras Briuselyje.
Centras siekia skatinti visų formų ES, Japonijos pramonės, prekybos ir investicijų bendradarbiavimą bei gerinti ES ir Japonijos įmonių konkurencingumą ir bendradarbiavimą, palengvinant ES ir Japonijos įmonių keitimąsi patirtimi ir žiniomis.

Finansuojamos tik mokymų organizavimo išlaidos. Dalyvių kelionės, apgvvendinimo ir maitinimo išlaidos nėra kompensuojamos

Mokymų programos dalyvių skaičius vienos misijos metu- ne daugiau 14 žmonių.

Programose dalyvaujančios įmonės privalo turėti pasirengę verslo plėtros Japonijoje strategiją arba gamybos optimizavimo strategiją, kuri yra vertinama atrankos metu.
MVĮ turi atitikti Europos Komisijos standartinius kriterijus, nustatytus MVĮ

Mokymų Japonijoje dalyviai sumoka nustatyto dydžio užstatą, kuris sėkmingai pabaigus mokymus yra grąžinamas

Galimybės universitetams, technologinių tyrimų ir plėtros centrams dalyvauti Centro remiamose veiklose

Finansuojamos įvairios mokymo programos ES įmonių vadybininkams, skirtos susipažinti su Japonijos rinka ir gamybos sistemomis.

Mokymo programos Japonijoje: "Pasiruošk Japonijai" ( 2 savaitės); "Pasaulinio lygio gamyba (LEAN)" (1 savaitė); "Vulcanus in Japan" ( 1 metų stažuotės ES studentams).
Patirties mainų vizitai į ES gamybines įmones, kurios yra sėkmingai perėmę Japonijos patirtį (LEAN Europoje);
Teminės verslo misijos į Japoniją ( IT, nanotechnologijos, biotechnologijos);
Konsultacinės paslaugos ES įmonėms ( ypač MVĮ) padedant pasirengti verslo plėtrai į Japonijos rinką ( verslo planai, mokesčių politika, nemokamos biuro patalpos Tokijuje 1 mėn.)

ES narės, Europos ekonominė erdvė

Europos finansavimas, skiriamas Japonijos ir Europos Sąjungos pramoniniam bendradarbiavimui skatinti ir palengvinti.
Nuo 1987 m. daugiau nei 600 kompanijų visoje Europoje centro mokymo programų dėka pasinaudojo žiniomis ir konkrečiomis priemonėmis, leidžiančiomis geriau pasiekti Japonijos rinką.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022 01 31