Viešųjų investicijų finansavimo šaltiniai - Finansavimo šaltinių katalogas

ES humanitarinės pagalbos priemonė

Finansavimo formaDotacija, Viešieji pirkimai
TipasVeiklai vykdyti
Finansavimo galimybėsGalima gauti finansavimą, Bus galima gauti finansavimą
Veiklos sektoriusHumanitarinė pagalba
Finansuojamos veiklosKita veikla
Atrankos būdasPatvirtintų projektų finansavmas, Pirkimų (įsigijimų) konkursai
Galimų pareiškėjų tipaiTarptautinės organizacijos ir padaliniai, Nevyriausybinės organizacijos (NVO)
Priemonės metai2021-2027

Priemonės ištekliais teikiama ES pagalba, siekiant gelbėti ir išsaugoti gyvybes, užkirsti kelią žmonių kančioms bei jas palengvinti. Remdamasi tarptautiniais humanitariniais principais, šios priemonės lėšomis ES teikia poreikiais pagrįstą humanitarinę pagalbą žmonėms, nukentėjusiems nuo žmonių sukeltų krizių ir gamtinių nelaimių, ypatingą dėmesį skiriant labiausiai pažeidžiamoms nukentėjusių grupėms.
Tais atvejais, kai finansavimo pagal kitas humanitarinei pagalbai skirtas programas neužtenka, gali būti pasitelkiamas "Neatidėliotinos pagalbos rezervas" (speciali priemonė - "rescEU") , kuri taikoma reaguojant į ekstremaliąsias situacijas ir katastrofas Europos Sąjungoje ir už jos ribų.
ES finansuojama humanitarinė pagalba yra teikiama bendradarbiaujant su Jungtinių Tautų organizacijos agentūromis, tarptautinėmis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, kurios yra pasirašę bendradarbiavimo sutartis su Europos Komisija.

Bendras biudžetas - 11,5 mlrd. EUR .

Administruojančios institucijos

Europos Civilinės saugos ir Humanitarinės pagalbos generalinis direktoratas (ECHO GD)

Koordinuoja Lietuvoje

LR Užsienio reikalų ministerija

Ekspertinis vertinimas

ES veikia 48 humanitarinių operacijų biurų tinklas, kurį sudaro 150 tarptautinės humanitarinės pagalbos ekspertų ir 315 nacionalinių darbuotojų; tinklo paskirtis – veikti greitai ir koordinuoti reagavimą į krizes visame pasaulyje.
ES humanitarinė pagalba pažeidžiamiems žmonėms teikiama tik per humanitarinius partnerius, tokius kaip Jungtinių Tautų agentūros, NVO ir tarptautinės organizacijos, bet ne vyriausybės.

Sprendimą dėl pagalbos paketo dydžio kiekvienu konkrečiu atveju priima EK

100 proc. pagal patvirtinta pagalbos paketą

EK sprendimas dėl humanitarinės pagalbos suteikimo

Tarptautinės organizacijos, nevyriausybinės organizacijos gali dalyvauti programos remiamoje veikloje.

Remiamos pagalbos programos
- Pagalbos Sirijos pabėgeliams Turkijoje programa,
- Pagalba nukentėjusiems nuo karinio konflikto Jemene,
- Pagalba nukentėjusiems Pietų Sudane,
- Pagalba nukentėjusiems nuo ilgalaikio karinio konflikto žmonėms Kongo Demokratinėje Respublikoje.

ES humanitarinės pagalbos skubiosios pagalbos finansavimas skiriamas svarbiausioms reikmėms, tokioms kaip maistas, vanduo, pastogė, sveikatos priežiūra ( įskaitant humanitarinį atsaką į COVID-19) , švietimas ir mokymas.

Visos šalys

Dėl aktyvėjančios klimato kaitos kai kurios bendruomenės tampa ypač pažeidžiamos ir kyla humanitarinės krizės.
Priemonės finansavimas yra skirtas padėti pažeidžiamoms bendruomenėms geriau pasirengti atsilaikyti ir kovoti su gamtos stichijų sukeltoms nelaimėmis kaip potvyniai, miškų gaisrai, uraganai.

KAIMYNINĖS ŠALYS IR PASAULIS
Paskutinė atnaujinimo data: 2022 01 31