Renginiai

Bendrieji pažangos priemonių rengimo mokymai

Balandžio 14 d. 09:00 – 12:00 val. Centrinės projektų valdymo agentūros Metodinės pagalbos centras organizuoja „Bendruosius pažangos priemonių rengimo mokymus“. Mokymai skirti ministerijų ar kitų viešojo sektoriaus institucijų darbuotojams, kurie anksčiau nedalyvavo pažangos priemonių rengimo mokymuose, tačiau tiesiogiai dalyvauja / dalyvaus pažangos priemonių rengime pagal nustatytus metodologinius reikalavimus.

Pirmoji mokymų dalis (apie 20 min.) skirta aptarti pažangos priemonių kaip įrodymais grįstos viešosios politikos formavimo įrankio vietai strateginio valdymo sistemoje, keliamiems tikslams, bendrai metodologinei prieigai, visuomenei kuriamai vertei.

Likęs laikas bus skirtas mokymų dalyvius praktiškai supažindinti su rengiamiems dokumentams keliamais reikalavimais ir metodika.

Mokymai nuotoliniai.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022 04 13