Naujienos

Viešojo ir privataus sektorių partnerystė – kaip prisidedama prie JT Darnaus vystymosi darbotvarkės 2030?

VPSP forumas.jpg

2018 m. gegužės 7-9 d. Ženevoje (Šveicarija) vyksta tarptautinis VPSP forumas „Po didinamuoju stiklu: pasitinkant Jungtinių Tautų sudarytos Darnaus vystymosi darbotvarkės iki 2030 m. iššūkius per tikslą „pirmiausia žmonės“ Viešojo privataus sektorių partnerystėje“. Šiame forume dalyvauja CPVA Viešosios ir privačios partnerystės skyriaus viršininkė Jekaterina Šarmavičienė. Ji dalyvaus net trijose sesijoje, kuriose bus aptarta, kaip efektyviai suprasti ir vystyti „žmonės pirmiausia“ VPSP.

JT 2030 Darnaus vystymosi programoje išsikėlė tikslus, kaip visiems užtikrinti vandens prieinamumą ir sanitariją, visuotinę sveikatos apsaugą ir prieinamumą prie atsinaujinančių energijos šaltinių bei kitus. Šie tikslai, užtikrinantys išsivysčiusioms ir besivysčiusioms šalims vienodą gyvenimo kokybę, kainuoja daug. Todėl specialus dėmesys čia atitenka viešojo privataus sektorių partnerystei, nes būtent jos pagalba pritraukiami reikalingi finansiniai resursai ir optimizuojamas pagrindinių viešųjų paslaugų pasiskirstymas.

JT ekonominė komisija Europai (UNECE) pristatė naujos kartos VPSP, kurioje pagrindinis tikslas yra darnus vystymasis ir žmonės yra jo ašis. Tai buvo pavadinta „pirmiausia žmonės“. Taigi pagrindinis dėmesys skiriamas žmonių ir jų bendruomenių gyvenimo kokybės gerinimui, ypač socialiai ir ekonomiškai pažeidžiamų. Taip pat šios programos siekis yra vykdyti tokius projektus, kurie nekenkia aplinkai, naudojant išteklius ir būdus, kurie ateityje nesukels rizikos viešajam biudžetui ir planetai.

Taigi JT ekonominė komisija Europai nustatė tam tikrus žingsnius, kaip pasiekti šį tikslą. Dėmesys yra skirtas tarptautinių VPSP standartų sukūrimui, kurie sumažintų sandorių išlaidas ir sukurtų keletą projektų, kad netektų vis iš naujo išradinėti rato kiekvieną kartą, kai yra daromas projektas. Taip pat siekiama, kad projektas būtų lengviau vystomas, į jo kainą turėtų būti įtrauktas ir viešųjų pareigūnų apmokymas, kurie vėliau tai galės panaudoti panašių projektų vystymui kitur.

Norint įgyvendinti šią programą, reikia rimtų mokymų ir diskusijų. Todėl šio forumo tikslas yra padiskutuoti ir apibrėžti „žaidimo taisykles“, pagal kurias turėtų būti įgyvendinami infrastruktūros projektai. Taip pat atrasti efektyvius būdus, kaip pagerinti egzistuojančius VPSP standartus. Be to, siekiama padirbėti ties strategija, kaip privatus sektorius VPSP ir kitur galėtų prisidėti moterų teisių stiprinimo klausimais darnaus vystymosi tiksluose. Forume bus aptarta, kaip didinti VPSP pajėgumą, kurį vykdo VPSP kompetencijų centras kartu su kitomis JT agentūromis, Pasaulio banku ir Tarptautinėmis finansų institucijomis.

Paskutinė atnaujinimo data: 2018 05 08