Naujienos

Naujas koncesijų reglamentavimas – jau nuo sausio 1 dienos

Iškart po Naujųjų metų Lietuvoje įsigalioja nauja Koncesijų įstatymo redakcija. Pakeitimų prireikė taikantis prie rinkos pokyčių ir Europos standartų. Iki šiol galiojęs įstatymas buvo priimtas 2003 metais ir daugybę kartų keistas. Be to, prieš beveik ketverius metus patvirtinta ES direktyva dėl koncesijų sutarčių suteikimo numatė kiek kitokį reguliavimą nei šiuo metu galiojantis Koncesijų įstatymas.

Ūkio ministerijos, padedant Centrinės projektų valdymo agentūros ekspertams, parengtas dokumentas nuo 2018 m. sausio 1 d. padės užtikrinti efektyvų ir skaidrų koncesijų suteikimą Lietuvoje. Šiuo įstatymo pakeitimu į Lietuvos nacionalinę teisę bus perkelta ir ES direktyva dėl koncesijos sutarčių suteikimo. Kaip skelbia Ūkio ministerija, priimta nauja Koncesijų įstatymo redakcija prisidės prie skaidrumo didinimo ir procesų efektyvinimo, ypač investicijų srityje. Be to, nauju reglamentavimu yra apribojama viešojo sektoriaus teisė ekonominės veiklos vykdymą be konkurso perduoti savo kontroliuojamam juridiniam asmeniui (vidaus sandoriai), todėl suteikiama daugiau galimybių verslui dalyvauti kuriant viešajam sektoriui reikalingą infrastruktūrą bei teikiant tiek viešąsias paslaugas, tiek ir vykdant komercinę veiklą. Koncesijų pokyčiai palies ne tik šių sutarčių sudarytojus, bet ir CPVA Viešosios ir privačios partnerystės skyriaus ekspertus. Agentūra yra įgaliota teikti išvadą dėl projektų socialinės ekonominės naudos.

„CPVA teisės ir finansų ekspertai projektus vertino ir iki šiol, taip pat jie teikė konsultacijas projektų rengėjams bet kuriame etape. Nuo šiol ekspertų sukaupta patirtis turės dar didesnį svorį viešosios ir privačios partnerystės srityje“, – sako CPVA Viešosios ir privačios partnerystės skyriaus viršininkė Jekaterina Šarmavičienė.

Primename, kokie yra svarbiausi Koncesijų įstatymo pokyčiai:

  • Išplečiamas suteikiančios institucijos apibrėžimas.
  • Nustatomi atvejai, kada Koncesijų įstatymas netaikomas.
  • Nustatoma, koks teisės aktas ir kokia apimtimi turi būti taikomas, jeigu planuojama sudaryti mišrias sutartis.
  • Įvedamas naujas koncesijos sutarties trukmės ribojimas.
  • Įvedamas koncesijos vertės skaičiavimas.
  • Numatoma galimybė suteikti koncesiją ir konkurencinio dialogo būdu.
  • Viešųjų pirkimų tarnyba įgaliota dalyvauti formuojant valstybės koncesijų politiką ir ją įgyvendinti.
  • Prieš sudarant koncesijų sutartį, būtina gauti Finansų ministerijos išvadą dėl koncesijos sutarties finansinių sąlygų vertinimo fiskalinės drausmės reikalavimų.
  • Praplečiami turto perdavimo koncesininkui būdai.

Siekdami dar labiau didinti investicijų efektyvumą, CPVA ekspertai ir ateinančiais metais organizuos mokymus viešojo sektoriaus specialistams, dirbantiems šioje srityje. Per pirmą 2018 metų pusmetį bus suorganizuoti mokymai apie koncesijų rengimą bei koncesininkų atranką. Mokymų tvarkaraštį galite rasti paspaudę čia. Registracija į mokymus bus pradėta likus  2-3 savaitėms iki jų.

Naująją įstatymo redakciją galite rasti paspaudę čia.

Daugiau naujienų galite rasti paspaudę čia.

Paskutinė atnaujinimo data: 2018 04 09