VPSP projektų rengimas - Renginiai

VPSP projektų mugė

Centrinė projektų valdymo agentūra kviečia dalyvauti nuotolinėje viešojo ir privataus sektorių partnerystės (angl. Public Private Partnership arba PPP) projektų pristatymo mugėje.

Šįkart renginio dėmesys - paieškoms, kaip didinti Joniškio, Tauragės Šiaulių bei Vilniaus viešosios infrastuktūros kokybę ir efektyvumą. Rinkos dalyviams bus pristatyti netrukus startuosiantys Vilniaus miesto savivaldybės, Joniškio rajono savivaldybės bei Kalėjimų departamento prie Teisingumo ministerijos PPP projektai:

  • Vilniaus miesto savivaldybės rengiamas VPSP projektas „Automobilių parkavimo erdvių plėtra Vilniaus miesto klinikinės ligoninės ir Antakalnio poliklinikos teritorijose“. Projekte numatoma sukurti bent 1300 automobilių stovėjimo vietų infrastruktūrą, 1000  kv. metrų autopsijos, sandėliavimo ir kt. gydymo paskirties patalpas, esančias adresu Antakalnio g. 57 ir 59, Vilniuje (Antakalnio poliklinikos ir Vilniaus miesto klinikinės ligoninės teritorijoje), užtikrinti jų priežiūrą ir kitas būtinas  paslaugas. Preliminari investicijų vertė apie 7 mln. eurų. Antakalnio parkavimo vietų plėtros prezentacija (742.2 KB ).
  • Vilniaus miesto savivaldybės rengiamas  VPSP projektas „Ekstemaliojo sporto centro sukūrimas Vilniaus mieste". Preliminari investicijų vertė apie 11,9 mln. eurų. Ektremaliojo sporto centro sukūrimo prezentacija (1.5 MB ).
  • Joniškio rajono savivaldybės rengiamas VPSP projektas „Universalios sporto salės ir baseino komplekso statybos ir įveiklinimas“. Juo būtų sukurta plaukimo infrastruktūra, pirtys, kavinė su multifunkcine renginių erdve, vidaus sporto infrastruktūra, kurioje galėtų būti vykdomos sunkiosios atletikos sporto treniruotės bei mėgėjiška sportinė gimnastika. Taip pat būtų įrengta 500 vietų salė krepšinio, futbolo, rankinio, kovos sporto šakų ir sunkiosios atletikos varžyboms vykdyti, užtikrinta daugiafunkcio komplekso priežiūra ir kitų viešųjų paslaugų teikimas. Preliminari investicijų vertė apie 6 mln. eurų. Joniškio universalios sporto salės sukūrimo prezentacija (2.9 MB ). Video pristatantis projektą
  • Kalėjimų departamento prie Teisingumo ministerijos rengiamas PPP projektas Šiaulių tardymo izoliatoriaus iškėlimas iš miesto centrinės dalies į Šiaulių r. sav., Ginkūnų sen., Malavėniukų k.“. Projektu siekiama sukurti laisvės atėmimo įstaigos infrastruktūrinį kompleksą Šiaulių rajone. Infrastruktūra apims visu būtinus tokio tipo infrastruktūrai elementus (numatoma, kad kompleksą sudarys Kontrolės ir praleidimo punkto korpusas; administracinis-aptarnavimo korpusas; užimtumo korpusas; režimo korpusas; katilinė), kurių bendras patalpų plotas siekia daugiau nei 16 tūkst. m2. Preliminari investicijų vertė apie 49,8 mln. eurų. Šiaulių tardymo izoliatoriaus projekto prezentacija. (633.6 KB )
  • Tauragės gatvių modernizavimo projektas. Miesto gatvių (8,504 km), naujų pėsčiųjų ir dviračių takų (2.07 km) Tauragės mieste projektavimas, statyba, priežiūra bei kitų paslaugų teikimas. Preliminari investicijų vertė 7,12 mln. Eur. Tauragės gatvių modernizavimo projekto pristatymas. (274.6 KB ) Taip pat renginio metu buvo pakviesta dalyvauti Všį CPO bei Tauragės savivaldybėje organizuojamoje rinkos konsultacijoje, daugiau informacijos apie vykdomą rinkos konsultaciją čia.

Rinkos dalyviams: investuotojams, finansuotojams ir konsultantams taip pat pristatyti teisinės ir ekonominės aplinkos pokyčiai, taip pat buvo supažindinta su centrinės bei vietos valdžios 2022-aisiais planuojamais VPSP projektais. CPVA pristatymas (814.8 KB ). 

Rengio metu taip pat atkreiptas dėmesys, jog Vilniaus rajono savivaldybės administracija planuoja statyti/rekonstruoti mokyklą Riešės sen. Projekto vertė apie 12 mln. Eur.  Šiuo metu rengiamas investicinis projektas. Jeigu investuotojai turėtų pasiūlymų dėl sąlygų, tai prašome kreiptis į Investicijų sk. vedėjo pavaduotoją Aną Matveiko, tel. 868428781, el. p.  

PPP mugės data: 2022 m. gegužės 27 diena.

PPP mugės vieta: Renginys virtualus  (transliacija internetu, nuoroda bus išsiųsta užsiregistravusiems renginio dalyviams).

Mugės trukmė: nuo 10 iki 12 valandos.

Prisijungimo nuoroda: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGYxZGY3OTItMDkxYi00ODgxLWJkNmUtZmFkOTRjZTBjNGM5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f8d74de7-0cb9-41bb-9126-d9a18aeedbe5%22%2c%22Oid%22%3a%227ee76ab1-3b69-43b2-b4dc-feae5b169353%22%7d

Registracija į renginį

Paskutinė atnaujinimo data: 2022 05 30