VPSP projektų rengimas

1. Projekto inicijavimas ir rengimas

1-asis VPSP projekto įgyvendinimo etapas – Projekto rengimas. Šio etapo metu rengiamas investicijų projektas ir partnerystės klausimynas. CPVA įvertina minėtus dokumentus ir pateikia išvadą dėl partnerystės projekto socialinės-ekonominės naudos.

 

Pirmiausiai, viešasis subjektas turi parengti investicijų projektą. Investicijų projektas – dokumentas, finansiškai (ekonomiškai), techniškai ir socialiai pagrindžiantis investavimo tikslus, įvertinantis investicijų grąžą (komercinis projektas) ir kitus efektyvumo rodiklius, nurodantis projektui įgyvendinti reikalingas lėšas bei finansavimo šaltinius ir terminus. Investicijų projekto rengimo tikslas – rasti optimalią identifikuotų problemų priežasčių sprendimo alternatyvą. Investicijų projekte vertinama projekto socialinė-ekonominė nauda ir įsitikinama, kad projekto įgyvendinimas iš viešosios paslaugos ir/ ar viešosios gerybės naudotojų perspektyvos yra naudingas. Neatsiejama investicijų projekto dalis – investicijų projektų skaičiuoklė. Joje pateikiami visi finansiniai ir ekonominiai skaičiavimai.

 

Toliau, įsitikinus, kad investicijų projektas yra tikslingas įgyvendinti, viešasis subjektas turi parengti partnerystės klausimyną. Partnerystės klausimynas – dokumentas, kuriame reikia:

  • įvertinti, ar konkretus investicijų projektas iš esmės galėtų būti įgyvendinamas VPSP būdu, išnagrinėti teisinius ir kitus apribojimus ir galimybes perduoti turtą, paslaugas ir su jais susijusią riziką privačiam subjektui;
  • apibrėžti planuojamos VPSP apimtį, vertę, laikotarpį ir būdą;
  • įsitikinti, ar tikslinga būtų atsižvelgiant į analizės rezultatus ir nustatytas galimybes, investicijų projektą įgyvendinti taikant VPSP.

Kartu su partnerystės klausimynu rengiama partnerystės projekto skaičiuoklė ir finansinių galimybių įgyvendinti VPSP projektą vertinimo lentelė.

 

Galiausiai, viešasis subjektas CPVA vertinimui turi pateikti:

  • investicijų projektą;
  • investicijų projekto skaičiuoklę;
  • partnerystės klausimyną;
  • partnerystės projekto skaičiuoklę;
  • finansinių galimybių įgyvendinti VPSP projektą vertinimo lentelę;
  • kitus minėtus dokumentus pagrindžiančius ir/ ar papildančius dokumentus.

Dokumentai vertinami bei sprendimas dėl partnerystės projekto įgyvendinimo priimamas vadovaujantis Viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. lapkričio 11 d. nutarimu Nr. 1480.

 

Etapo paskirtis VPSP kontekste

Investicijų projektų rengimas

Investicijų projektų rengimo metodika, investicijų projekto skaičiuoklės forma, socialinės-ekonominės naudos (žalos) apskaičiavimo metodika ir kita metodinė informacija susijusi su investicijų projektų rengimu pateikiama šiame cpva.lt puslapyje.

 

Partnerystės klausimyno rengimas

Pagrindinis dokumentas, kuriame aprašoma kaip parengti partnerystės klausimyną - Viešojo ir privataus sektorių partnerystės tikslingumo vertinimo ir partnerystės klausimyno rengimo metodinės rekomendacijos. Nuoroda į dokumentą.

Partnerystės klausimyno rengimo metodinių rekomendacijų 1 priedas – partnerystės klausimyno forma.

Partnerystės klausimyno rengimo metodinių rekomendacijų 2 priedas – partnerystės projekto skaičiuoklės forma, kuri atitinka Investicijų projektų rengimo metodikos 9 priedą.

Partnerystės klausimyno rengimo metodinių rekomendacijų 3 priedas – finansinių galimybių įgyvendinti VPSP projektą vertinimo lentelės forma.

 

Išvada dėl partnerystės projekto socialinės-ekonominės naudos

Išvados dėl partnerystės projekto tikslingumo ir partnerystės socialinės-ekonominės naudos forma pateikiama šiame puslapyje.

 

Metodinė informacija ir formos

Atsakymai į dažniausiai užduodamus klausimus, susijusius su investicijų projektų rengimu ir socialinės-ekonominės naudos (žalos) įverčių taikymu, pateikiami šiame cpva.lt puslapyje.

 

Atsakymai į dažniausiai užduodamus klausimus, susijusius su partnerystės klausimyno rengimu pateikiami skiltyje šio tinklapio puslapyje „DUK“.

 

D.U.K

Ekspertų, konsultuojančių investicijų projektų rengimo klausimais, kontaktinė informacija pateikiama šiame cpva.lt puslapyje.

 

Ekspertų, konsultuojančių partnerystės klausimyno rengimo klausimais, kontaktinė informacija pateikiama šio tinklapio puslapyje „Kontaktai“.

 

Vykdydami savo funkcijas galime suteikti individualią ekspertinę pagalbą įgyvendinant viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektą. Prašymo formą dėl individualios ekspertinės pagalbos rasite paspaudus šią nuorodą (46.5 KB ). 

 

Kontaktai

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2023 02 06

VPSP projektų rengimas - Renginiai

Visi renginiai
Kovas 2023
23
Pr An Tr Ke Pe Še Se
27 28 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 01 02