Viešųjų investicijų projektų rengimas - Metodikos ir leidiniai

Investicijų projektų, kuriems siekiama gauti finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir/ ar valstybės biudžeto lėšų, rengimo metodika (atnaujinta 2020-04-04)

metodika pilnas 1l.jpg
2020-04-04
pdf
X
5-6 priedai (2020 m.)
Atnaujinta : 2019-12-03
W
7 priedas
Atnaujinta : 2016-12-01
W
8 priedas
Atnaujinta : 2016-12-01
W
9 priedas
Atnaujinta : 2019-09-24
X
10 priedas
Atnaujinta : 2020-03-09
Paskutinė atnaujinimo data: 2020 05 22