Viešųjų investicijų projektų rengimas - Metodikos ir leidiniai

Investicijų projektų, kuriems siekiama gauti finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir/ ar valstybės biudžeto lėšų, rengimo metodika

Untitled design (7).png
2020-04-04
pdf
X
5-6 priedai (2022 m.)
Atnaujinta : 2021-12-01
W
7 priedas
Atnaujinta : 2016-12-01
W
8 priedas
Atnaujinta : 2016-12-01
W
9 priedas
Atnaujinta : 2019-09-24
X
10 priedas
Atnaujinta : 2022-01-25
Paskutinė atnaujinimo data: 2022 07 08