Viešųjų investicijų finansavimo šaltiniai - Finansavimo šaltinių katalogas

Aplinkos ir klimato kaitos programa LIFE /

LIFE programme / LIFE
LIFE programa yra ES aplinkos ir klimato veiksmų finansavimo priemonė. Bendrasis LIFE tikslas yra prisidėti prie ES aplinkos ir klimato politikos bei teisės aktų įgyvendinimo, atnaujinimo ir tobulinimo. 2014-2020 m. LIFE prioritetai: * naujo kovos su klimato kaita veiksmų paprogramio sukūrimas; * aiškesnis daugiamečių darbo programų, priimtų pasitarus su valstybėmis narėmis, prioritetų nustatymas; * naujos galimybės platesniu mastu įgyvendinti programas per integruotus projektus, kurie gali padėti sutelkti kitas ES, nacionalines ir privačias lėšas, skirtas aplinkosaugos ir kovos su klimato kaita tikslams įgyvendinti. LIFE programą sudaro dvi paprogramės – Aplinkos (2,59...
Atrankos būdas Konkursas
Finansavimo forma Dotacija
Priemonė administruojama Lietuvoje Ne
Atnaujinta 2018-04-03

Šiaurės šalių ministrų tarybos programos /

Nordic Council of Ministers programmes
Šiaurės ministrų taryba (įsteigta 1971 m.) yra Šiaurės šalių tarpvyriausybinio bendradarbiavimo forumas. Šiaurės ministrų tarybos užduotis - užtikrinti geresnį Šiaurės šalių bendradarbiavimą, propaguoti šiaurietišką identitetą ir darbuotis Šiaurės šalių interesų labui. Numatydami bendrus darbo tikslus, Šiaurės šalių bendradarbiavimo ministrai pagrindinį dėmesį skyrė inovacijoms ir švietimui, gerovės politikai ir kultūrai, aplinkosaugai/taupiam išteklių panaudojimui ir bendradarbiavimui su kaimyninėmis šalimis ir regionais. Šiaurės šalių ministrų tarybos programas sudaro: * Šiaurės šalių kultūros fondas, * Rėmimo programa žiniasklaidos turiniui tautinių bendrijų kalbmoms...
Atrankos būdas Patvirtintų projektų finansavmas
Finansavimo forma Dotacija
Priemonė administruojama Lietuvoje Ne
Atnaujinta 2018-04-03

TATENA Techninio bendradarbiavimo programa /

IAEA Technical cooperation programme
Tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) parama, teikiama per nacionalinius projektus, padeda Lietuvos branduolinės saugos specialistams tobulinti savo techninės srities žinias, susipažinti su aktualiausiais tarptautiniais branduolinės saugos reikalavimais bei gerąja kitų šalių praktika.
Atrankos būdas Patvirtintų projektų finansavmas, Kita
Finansavimo forma Dotacija
Priemonė administruojama Lietuvoje Ne
Atnaujinta 2018-04-03
Viso įrašų: 53
Rodyti po:
« 1 ... 3 4 5 6
Paskutinė atnaujinimo data: 2018 04 05