Viešųjų investicijų finansavimo šaltiniai - Finansavimo šaltinių katalogas

Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondas /

Asylum, Migration and Integration Fund / AMIF
Tikslas- Prisidėti prie Europos Sąjungos veiksmingo migracijos srautų valdymo, kuris yra laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės dalis, laikantis bendros prieglobsčio, papildomos apsaugos, laikinos AMIF tikslinė grupė, į kurią turi būti nukreiptos projektų veiklos ir investicijos, yra trečiųjų šalių piliečiai arba asmenys be pilietybės, kurie kreipėsi dėl prieglobsčio Lietuvoje, prieglobstį gavę užsieniečiai, trečiųjų šalių piliečiai, teisėtai gyvenantys Lietuvoje (turintys leidimus gyventi), trečiųjų šalių piliečiai pasirinkę savanorišką grįžimą į savo kilmės šalį arba kuriems taikomos priverstinio grąžinimo priemonės. Bendras AMIF biudžetas - 3,137 mlrd. EUR. Lietuvai projektams...
Atrankos būdas Konkursas, Patvirtintų projektų finansavmas
Finansavimo forma Dotacija
Priemonė administruojama Lietuvoje Taip
Atnaujinta 2018-04-03

Aplinkos ir klimato kaitos programa LIFE /

LIFE programme / LIFE
LIFE programa yra ES aplinkos ir klimato veiksmų finansavimo priemonė. Bendrasis LIFE tikslas yra prisidėti prie ES aplinkos ir klimato politikos bei teisės aktų įgyvendinimo, atnaujinimo ir tobulinimo. 2014-2020 m. LIFE prioritetai: * naujo kovos su klimato kaita veiksmų paprogramio sukūrimas; * aiškesnis daugiamečių darbo programų, priimtų pasitarus su valstybėmis narėmis, prioritetų nustatymas; * naujos galimybės platesniu mastu įgyvendinti programas per integruotus projektus, kurie gali padėti sutelkti kitas ES, nacionalines ir privačias lėšas, skirtas aplinkosaugos ir kovos su klimato kaita tikslams įgyvendinti. LIFE programą sudaro dvi paprogramės – Aplinkos (2,59...
Atrankos būdas Konkursas
Finansavimo forma Dotacija
Priemonė administruojama Lietuvoje Ne
Atnaujinta 2018-04-03

Šiaurės šalių ministrų tarybos programos /

Nordic Council of Ministers programmes
Šiaurės ministrų taryba (įsteigta 1971 m.) yra Šiaurės šalių tarpvyriausybinio bendradarbiavimo forumas. Šiaurės ministrų tarybos užduotis - užtikrinti geresnį Šiaurės šalių bendradarbiavimą, propaguoti šiaurietišką identitetą ir darbuotis Šiaurės šalių interesų labui. Numatydami bendrus darbo tikslus, Šiaurės šalių bendradarbiavimo ministrai pagrindinį dėmesį skyrė inovacijoms ir švietimui, gerovės politikai ir kultūrai, aplinkosaugai/taupiam išteklių panaudojimui ir bendradarbiavimui su kaimyninėmis šalimis ir regionais. Šiaurės šalių ministrų tarybos programas sudaro: * Šiaurės šalių kultūros fondas, * Rėmimo programa žiniasklaidos turiniui tautinių bendrijų kalbmoms...
Atrankos būdas Patvirtintų projektų finansavmas
Finansavimo forma Dotacija
Priemonė administruojama Lietuvoje Ne
Atnaujinta 2018-04-03
Viso įrašų: 53
Rodyti po:
« 1 ... 3 4 5 6
Paskutinė atnaujinimo data: 2018 04 05