Viešųjų investicijų finansavimo šaltiniai

Finansavimo galimybės

Nuo 2004 m. jau tapo įprasta, kad  Lietuvos viešojo sektoriaus organizacijų inicijuojami ir įgyvendinami projektai dažniausiai yra finansuojami Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Sanglaudos fondo lėšomis. Tačiau tai toli gražu nėra vieninteliai įmanomi finansavimo šaltiniai.

Žvelgiant į 2014 -2020 m. perspektyvą Europos Sąjungos šalys narės turi pakankamai platų spektrą įvairių finansinių priemonių, skirtų finansuoti projektus, kurie skatina ekonominį augimą bei naujų darbo vietų kūrimą ES.

Visos šios finansinės priemonės paprastai prioritetus teikia sritims, padedančioms įgyvendinti  „Europa 2020“ strategijos tikslus:

  • investicijoms į inovacijas ir įgūdžių plėtrą;
  • investicijoms į mažų ir vidutinio dydžio įmonių galimybių gauti finansavimą gerinimą;
  • investicijoms į kovos su klimato kaita projektus;
  • investicijoms į strateginės infrastruktūros plėtros projektus.

Siekiant šių tikslų, lygiagrečiai Struktūrinių ir Sanglaudos fondų investicinėms programoms, Europos parlamentas 2014-2020 m laikotarpiui patvirtinto įvairias ES konkurencines programas (angl. Competitive Programs), skirtas finansuoti įvarius projektus pagrindinėse ES politikos srityse. Visos šios programos paprastai yra finansuojamos tiesiogiai iš ES biudžeto ir jas tiesiogiai administruoja Europos Komisija.

Pagrindinės konkurencinės programos 2014-2020 m. finansinėje perspektyvoje, kurios savo ruožtu  yra ir finansinės priemonės, yra Horizontas (Horizon, 77,03 mlrd. € ), Europos infrastruktūros tinklų priemonė (Connecting Europe Facility, 21,94 mlrd. €) ir Erasmus+ (14,8 mlrd. €) bei kitos programos, pavyzdžiui, LIFE, Vartotojų programa, Kūrybiška Europa, Partnerystės programa ir kt.

Išsamesnę informaciją apie jas galima rasti Finansavimo šaltinių kataloge.

Be ES finansinių priemonių, šiuo metu Lietuvos finansų rinkoje veikia ir kitos finansinės priemonės: paskolos, garantijos, investicijos į nuosavą kapitalą ir kitos, su rizikos pasidalijimu susijusios, priemonės. Spartų jų augimą lemia didėjantis rinkos poreikis ir ES verslumo skatinimo iniciatyvos.

Tiek ES siūlomos, tiek kitos finansinės priemonės gali būti naudojamos integruotai, tokiu būdu finansuojant projektų įgyvendinimą iš keleto skirtingų šaltinių.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020 05 06