Viešojo ir privataus sektorių partnerystė - Naujienos

Paskelbtas VPSP būdo taikymo tvarumo ir aplinkos gerinimo studijos parengimo paslaugų viešasis pirkimas

2022 m. kovo 10 d. CVP IS paskelbtas atviras konkursas VPSP būdo taikymo tvarumo ir aplinkos gerinimo studijos parengimo paslaugoms įsigyti (nuoroda į skelbimą). Viešasis pirkimas suskaidytas dalimis:

  • I studijos dalimi „VPSP būdo taikymo tvarumo gerinimas“ siekiama išanalizuoti VPSP būdo taikymo potencialą bei apribojimus visose valstybės veiklos srityse; analizės pagrindu pasiūlyti kriterijus, vadovaujantis kuriais galėtų būti vertinamas valstybės veiklos sričių prioretizavimas svarstant jose VPSP būdo (jo apimties) taikymo efektyvumą; - rezultatą siekiama gauti per 6 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo, studijos rengėjui atliekant tarpinius atsiskaitymus už tinkamai atliktus etapų uždavinius;
  • II studijos dalimi „VPSP aplinkos gerinimas“ siekiama suformuoti teisinės aplinkos prielaidas nuosekliam ir sistemiškam VPSP būdo integravimui į strateginio valdymo sistemą šalinant sklandų integravimą galinčias paveikti, VPSP būdo taikymą ribojančias/apsunkinančias priežastis; - rezultatą siekiama gauti per 7 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo, studijos rengėjui atliekant tarpinius atsiskaitymus už tinkamai atliktus etapų uždavinius.

Abiejų viešojo pirkimo dalių laimėtojus ketinama atrinkti vadovaujantis pasiūlymų ekonominio naudingumo įvertinimu, kainai skiriant 40 proc. lyginamąjį svorį, kokybei – 60 proc., kur pastarasis bus vertinamas pagal ekspertų komandos profesinės patirties, techninės specifikacijos reikalavimų supratimo ir paslaugų vykdymo strategijos parametrus.

Pasiūlymų laukiame iki 2022 m. balandžio 8 d. 12 val. Tikimės susidomėjimo ir geranoriško bendradarbiavimo!

MicrosoftTeams-image (2).png
Paskutinė atnaujinimo data: 2022 03 14