Viešojo ir privataus sektorių partnerystė - Metodikos ir leidiniai

Teismų praktika

apvalga pilnas 1f.jpg
2018-03-01

CPVA Viešosios ir privačiosios partnerystės skyriaus ekspertai parengė Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (toliau – Teisingumo Teismas) procesinių sprendimų apžvalgą, taip pat Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (toliau – LAT) nutarčių apžvalgą. Apžvelgiamose bylose yra pateikiamas Europos Sąjungos teisės aiškinimas nagrinėjant klausimus, susijusius su koncesijomis ir viešaisiais pirkimais, taip pat apžvelgiama LAT praktika viešųjų pirkimų ir koncesijų bylose. Nagrinėdamas tiesioginius ieškinius ir teikdamas prejudicinius sprendimus Teisingumo Teismas aiškina Europos Sąjungos teisę, užtikrindamas efektyvų ir vienodą teisės aktų taikymą, todėl procesiniuose sprendimuose pateikti išaiškinimai yra privalomi visiems valstybių narių nacionaliniams teismams, sprendžiantiems iš esmės tapačias problemas. Tuo tarpu LAT, nagrinėdamas ieškinius viešųjų pirkimų ir koncesijų bylose, aiškina Lietuvos teisės aktų nuostatas. LAT nutartys yra galutinės ir neskundžiamos.

Apžvalgose pateikiamos neoficialios Teisingumo Teismo ir LAT procesinių sprendimų santraukos. Atkreikiame dėmesį, kad parengtos apžvalgos yra skirtos tik informavimui. Oficialius ir išsamius sprendimų tekstus galite rasti Teisingumo Teismo interneto svetainėje ir Europos Sąjungos teisės interneto svetainėje, o LAT nutarčių – Lietuvos teismų interneto svetainėje arba parengtuose dokumentuose paspaudus atitinkamą nuorodą ties nagrinėjama byla. Pateikiamų Teisingumo Teismo ir LAT apžvalgų atnaujinimas bus vykdomas nuolat.

W
Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktikos apžvalga viešojo ir privataus sektorių partnerystės bylose
Atnaujinta : 2019-05-27
W
Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikos apžvalga koncesijų bylose
Atnaujinta : 2019-05-27
pdf
Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikos apžvalga viešųjų pirkimų bylose
Atnaujinta : 2018-03-14
W
Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktikos apžvalga viešųjų pirkimų bylose
Atnaujinta : 2018-03-14
Paskutinė atnaujinimo data: 2021 03 19