Valstybės strateginių tikslų ir finansų valdymo tobulinimas

Pokyčio vertinimo rodikliai

        Atgal

Kiekviename strateginio planavimo lygmenyje turi būti naudojami tam lygmeniui tinkami rodikliai. Strateginiai tikslai turi būti matuojami plačiais, bent keletą vienos viešosios politikos srities posričių apimančiais, planuojamų intervencijų poveikį atspindinčiais, rodikliais. Uždaviniai taip pat turi būti matuojami intervencijų poveikį atspindinčiais rodikliais, tačiau šie gali būti siauresnės apimties, atspindėti vieną konkretų viešosios politikos srities posritį. Plėtros programų bei priemonių lygmenyje, planuojant konkrečias intervencijų įgyvendinimo priemones, turėtų būti naudojami produkto ir rezultato lygmens rodikliai, nurodantys intervencijomis planuojamų sukurti produktų kiekį arba trumpuoju laikotarpiu konkrečios intervencijos sukuriamus rezultatus.

Tinkamų rodiklių identifikavimas yra nemažas iššūkis, todėl siekiant formuoti kokybiškus ir strateginio planavimo lygiui tinkamus pokyčio rodiklius, siūlome pasinaudoti VIEŠOJO VALDYMO STEBĖSENOS RODIKLIŲ DUOMENŲ BAZE:

Paskutinė atnaujinimo data: 2021 02 11