Valstybės strateginių tikslų ir finansų valdymo tobulinimas

Nacionalinių pokyčio priemonių rengimas, vertinimas bei gebėjimų stiprinimas

    Atgal

CPVA Viešosios ir privačiosios partnerystės skyriaus ekspertai, dalyvaudami valstybės strateginio valdymo ir biudžeto valdymo pertvarkoje, teikia konsultacijas ministerijoms pažangos priemonių rengimo bei vertinimo klausimais. Šiuo metu pažangos priemonių rengimo bei vertinimo klausimais konsultuoja:

Kontaktai

Naudingų teisės aktų suvestinė vienoje vietoje.

Teisės aktai

 

Pagrindiniai pokyčio priemonių rengimo dokumentai

Dokumentas kuriame detalizuojami pagrindiniai reikalavimai apibrėžiant ir pagrindžiant priemonės turinį ir parametrus:

 

Dokumentas, kuriame galima rasti informaciją apie socialinės (ekonominės) naudos (žąlos) apskaičiavimą - Konversijos koeficientų bei ekonominės-socialinės naudos (žalos) apskaičiavimo metodika.

 

Investicijų projektų rengimo metodikos 5-6 prieduose pateikiamos konversijos koeficientų ir socialinės-ekonominės naudos (žąlos) apskaičiavimui taikomų įverčių reikšmės. Konversijos koeficientai ir įverčiai sekantiems metams atnaujinami atitinkamų metų gruodžio mėnesį.

Nuo 2021-01-01 galiojantys 5-6 priedai:

 

Metodikos ir leidiniai

Raskite atsakymą į Jums rūpimą klausimą arba užduokite naują klausimą.

DUK

Nuorodos į mokymų video medžiagą:

  • Pokyčio priemonės formavimas ir alternatyvų analizė, 2021-01-07 (nuoroda: 1 dalis), Pokyčio priemonės formavimas ir alternatyvų analizė, 2021-01-07 (nuoroda: 2 dalis);
  • Pažangos priemonės formavimas ir alternatyvų analizė, 2021-01-27 (nuoroda: 1 dalis), Pažangos priemonės formavimas ir alternatyvų analizė, 2021-01-27 (nuoroda: 2 dalis);
  • Pažangos priemonės formavimas ir alternatyvų analizė, 2021-02-11 (nuoroda: 1 dalis), Pažangos priemonės formavimas ir alternatyvų analizė, 2021-02-11 (nuoroda: 2 dalis);
  • Pažangos priemonės formavimas ir alternatyvų analizė, 2021-02-18 (nuoroda).

 

Naudinga mokymų medžiaga:

Gebėjimų stiprinimas

Paskutinė atnaujinimo data: 2021 06 21