Valstybės strateginių tikslų ir finansų valdymo tobulinimas

Nacionalinių plėtros programų rengimas ir vertinimas

    Atgal

CPVA ekspertai, dalyvaudami valstybės strateginio valdymo ir biudžeto valdymo pertvarkoje, teikia konsultacijas ministerijoms plėtros programų rengimo klausimais. Šiuo metu plėtros programų rengimo klausimais konsultuoja:

Ministerija Atsakingas ekspertas
Aplinkos Dominykas Pošiūnas, +370 5 219 1569,
Ekonomikos ir inovacijų

Edvinas Bulevičius, +370 5 250 4887,

Dominykas Pošiūnas

Eenergetikos Dominykas Pošiūnas
Krašto apsaugos  
Kultūros Edvinas Bulevičius
Socialinės apsaugos ir darbo

Sigita Vingrienė, +370 5 274 8711,

Egidijus Šerkšnas, +370 5 263 9757,

Sveikatos apsaugos Linas Jasiukevičius, +370 5 219 1335,
Susisiekimo Dominykas Pošiūnas
Švietimo ir sporto

Edvinas Bulevičius

Indrė Šuolienė, +370 5 250 3729,

Teisingumo  
Užsienio reikalų  
Vidaus reikalų Jekaterina Šarmavičienė, +370 5 219 1424,
Žemės ūkio

Linas Jasiukevičius

Kontaktai

Naudingų teisės aktų suvestinė vienoje vietoje.

Teisės aktai

 

Pagrindiniai plėtros programų rengimo dokumentai

Dokumentas kuriame detalizuojami pagrindiniai reikalavimai plėtros programos turiniui ir struktūrai:

 

Metodikos ir leidiniai

Raskite atsakymą į Jums rūpimą klausimą arba užduokite naują klausimą.

DUK

 

Naudinga mokymų medžiaga:

Gebėjimų stiprinimas

Paskutinė atnaujinimo data: 2021 06 14