Valstybės strateginių tikslų ir finansų valdymo tobulinimas - Naujienos

Vyriausybės strateginių projektų portfelio komisijoje patvirtinti 2 projektai

pexels-photo-893894.jpg

Prieš metus, 2017 rudenį, Vyriausybės strateginių projektų portfelio komisijoje buvo patvirtinti 2 projektai:

  • Projektas „Naujos strateginio planavimo sistemos, kuri apims strateginio, regioninio ir teritorinio planavimo procesus, sukūrimas ir įgyvendinimas”.
  • Projektas „Biudžeto išlaidų susiejimo su siekiamais rezultatais ir vidutinės trukmės planavimo stiprinimas” .

Šiandien jau galime pristatyti tarpinius rezultatus judant link užsibrėžtų pertvarkų tikslų.

Įgyvendinant Strateginio planavimo sistemos pertvarką, yra atliktas esamos sistemos ir visų strateginio planavimo dokumentų, kurių mūsų valstybė turi net 290, vertinimas, apsvarstytos dokumentų skaičiaus optimizavimo galimybės ir alternatyvos, planavimo sistemos modifikavimo poreikiai, siekiant integruoti regioninį planavimą į strateginio planavimo sistemą ir  glaudžiau susieti sistemą su erdviniu (teritoriniu) planavimu, suderinti erdvinius ir teritorinius iššūkius su atskirų sektorių keliamais tikslais ir planuojamais veiksmais, rasti būdą kaip subalansuoti atskirų sektorių intervencijas vienoje teritorijoje ir suderinti juos su realiais teritorijos (regiono) poreikiais ir galimybėmis.

Naujoje Strateginio planavimo sistemos koncepcijoje, kuri šiuo metu yra aptariama su visomis ministerijomis, siūloma turėti tris planavimo lygius:

  • Strateginį, kuriam būtų priskirta bendra šalies ilgalaikės pažangos vizija (Nacionalinė pažangos strategija) Lietuvos respublikos Bendrojo teritorijos erdvinio vystymo kryptis, naudojimo ir apsaugos prioritetai (Bendrojo teritorijos plano dalis) ir būtų rengiamas tik vienas nacionalinis strateginio planavimo dokumentas (Nacionalinė pažangos programa (NPP) 2021-2030). Dabar su ministerijomis yra aptariamos galimybės jų turimų arba rengiamų strateginio planavimo dokumentų integravimo į vieną ar kitą naujos sistemos dokumentą.
  • Programinį, kuriame NPP įgyvendinimui bus formuojamas Plėtros programų portfelis, kurio plėtros programos įgyvendins bendrus šalies strateginius tikslus ir konkrečius NPP formuojamus uždavinius skirtingiems sektoriams. Plėtros programos būtų 5-7 m. trukmės, apjungs visus galimus finansavimo šaltinius ir apims priemones ir projektus, kurių atrankai ir įtraukimui į plėtros programą bus formuojami specialieji reikalavimai, užtikrinantys geriausią prisidėjimą prie siekiamo tikslo.  
  • Veiklos, kuriam būtų priskirti institucijų veiklos planai. Institucijos veiklos planas būtų strateginio planavimo ir biudžeto planavimo sistemas sujungiantis dokumentas.

Daugiau informacijos apie naują strateginio planavimo koncepciją galima rasti čia (8.1 MB ), informaciją apie numatomą planavimo dokumentų integraciją pereinant prie naujos sistemos galima rasti čia (202.9 KB ).

Planuojant biudžeto pertvarką, yra pasiūlyti nauji biudžeto išlaidų klasifikavimo ir grupavimo principai, numatoma atskirti einamosios institucijų veiklos išlaidas (bazinės išlaidos) nuo strateginių pokyčių įgyvendinimui numatytų išlaidų (pokyčio išlaidos), ir skirtingiems išlaidų tipams taikyti skirtingus planavimo ir kontrolės principus, bei skirtingus efektyvumo vertinimo įrankius ir metodus.

Šiuo metu vykdomi darbai:

  • Svarstomos galimos vidutinės trukmės biudžeto programų struktūros: pavyzdžiui, programos formuojamos pagal NPP strateginius tikslus, arba formuojamos pagal viešojo valdymo sritis,
  • Detalizuojami programinių ir neprograminių išlaidų atskyrimo principai, programų sąsaja su Strateginio planavimo sistemos Plėtros programomis;
  • Kuriami įrankiai bazinių išlaidų apskaičiavimui ir kontrolei;
  • Kuriami įrankiai turto / infrastruktūros viso ekonominio naudingumo ciklo kaštų vertinimui ir valdymui

Darbai vyksta pagal patvirtintus Projektų įgyvendinimo terminus. Neseniai prie projekto komandų prisijungė LRVK Projektinio valdymo komandos atstovai. Šios komandos uždavinys – sukurti institucijų veiklos planavimo ir vykdymo projektinį modelį, ir įdiegti naujus veiklos vykdymo standartus valstybės tarnyboje. Kadangi Pertvarkos projektai taip pat numato projektinio valdymo principų taikymą, veiksmai bus derinami.

 Artimiausiu metu paskelbsime informaciją apie numatomą strateginių dokumentų struktūrą, reikalavimus jų turiniu, institucinę sąrangą, informaciją apie atnaujintus biudžeto formavimo principus.

Paskutinė atnaujinimo data: 2018 10 25

Valstybės strateginių tikslų ir finansų valdymo tobulinimas - Naujienos

Visos naujienos