Valstybės strateginių tikslų ir finansų valdymo tobulinimas - Naujienos

10-online-business-pitfalls-1-orig.jpg

ŠIĄ SAVAITĘ:

DALYVAUJAME

SUSITINKAME

VERTINAME

PIRMADIENIS

 

 

 

Kauno rajono gatvių apšvietimo projekto pirkimo dokumentus.

 

ANTRADIENIS

 

 

 

TREČIADIENIS

Dalyvaujame susitikime su Vilniaus miesto savivaldybės administracijos bei Ugdymo plėtros centro atstovais aptarti vykdomą Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos projekto I-ojo etapo įgyvendinimo eigą.

 

Dalyvauja: Neringa Pažūsienė,  Darius Mitka, Dalia Rudytė, Ilona Budvytienė, Loreta Juškaitė-Pečul

Susitinkame su Finansų ministerijos Savivaldybių finansų reikalų grupės vadove aptarti vykdomą Europos Sąjungos pagalbos struktūrinėms reformoms priemonės finansuojamo projekto „Municipal Debt Restructuring: Design a Tool for the Evaluation of the long run Sustainability of LG‘s Financial Structure“ ekspertų komandos darbą bei pasiektus rezultatus.

 

Dalyvauja: Jekaterina Šarmavičienė, Lidija Kašubienė, Viktoras Sirvydis

KETVIRTADIENIS

Dalyvaujame Aplinkos ministerijos organizuojamame LR teritorijos bendrojo plano (LRBP) rengimo komisijos ir darbo grupės posėdyje – telekonferencijoje, kurio metu  LRBP konkretizuotų sprendinių rengėjas pristatys šiuo metu rengiamų LRBP konkretizuotų sprendinių metodologijos pirminį projektą – planavimo normų taikymo metodologiją (teritorijų planavimo normų papildymas, funkcinių prioritetų išaiškinimas) ir sprendinių formavimo metodologiją.

 

Dalyvauja: Jekaterina Šarmavičienė, Justina Jakštienė

 

Susitinkame su Finansų ministerijos ir LR Vyriausybės kanceliarijos atstovais dėl naujos Strateginio valdymo informacinės sistemos kūrimo.

Dalyvauja: Jekaterina Šarmavičienė, Artūras Patapas

 

 

PENKTADIENIS

Kartu su Vidaus reikalų ministerijos atstovais dalyvaujame Aplinkos ministerijos organizuojamame susitikime dėl LR teritorijos bendrojo plano (LRBP) konkretizuotų sprendinių rengimo.

 

Dalyvauja: Jekaterina Šarmavičienė, Justina Jakštienė

Susitinkame su Finansų ministerijos Investicijų departamento atstovais ir LR Vyriausybės projektų valdymo komanda aptarti CPVA rengiamos strateginio valdymo metodikos bei aptarti kitų agentūrų įtraukimą į rengimą.

 

Dalyvauja: Jekaterina Šarmavičienė, Justina Jakštienė

 

 

 

 

 

 

PASTABA. Visi susitikimai organizuojami nuotoliniu būdu.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020 04 06