Valstybės strateginių tikslų ir finansų valdymo tobulinimas

Gerosios praktikos

CPVA Viešosios ir privačios partnerystės skyriaus ekspertai nuolat ieško, kaupia informaciją apie kitų šalių strateginio planavimo ir biudžeto formavimo gerąją praktiką bei ja dalijasi. 

Europos ekonominio bendradarbiavimo organizacija (angl. OECD) nuolat vykdo ir skelbia apžvalgas apie įvairių šalių viešojo valdymo praktiką. Jų skelbiamą informaciją galima rasti čia.

Vis daugiau šalių pereina prie vieningo, erdviniu požiūriu pagrįsto planavimo. Visos šalies erdvinės plėtros planas laikomas viso planavimo rėmais (frameworks) ir nustato svarbiausius šalies ekonominės ir socialinės plėtros tikslus.

Kviečiame susipažinti su Europos valstybių planavimo praktika

[[#ex]]

Jungtinė Karalystė

Nacionalinė planavimo sistema

Nacionalinis planavimo rėmas (framework)

Nacionalinis infrastruktūros plėtros planas 2016-2021


Škotija


Airija


Lietuva

CPVA Viešosios ir privačios partnerystės skyriaus ekspertai taip pat vykdo įvairias studijas, vertinimus, atlieka analizes, skirtas investicijų ir VPSP aplinkos ir efektyvumo gerinimui.

2017-2018 metais CPVA kartu su partneriais – LR Finansų ministerija, Viešųjų investicijų plėtros agentūra, Kroatijos Regionų plėtros ir ES fondų ministerija bei Kroatijos plėtros ir rekonstrukcijos banku įgyvendino projektą pagal Europos komisijos finansuojamą  priemonę „Daugiaregioninė parama, skirta įvertinti galimybę naudoti finansines priemones, remiamas iš Europos regioninės plėtros fondo, Sanglaudos fondo Europos socialinio fondo ir Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai, pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 IV antraštinę dalį“. Projekto pristymą galite rasti čia (481.5 KB ) ir tyrimų studiją čia (13.3 MB ). Platesnį finansinių priemonių naudojimą bei ES šalių bendradarbiavimą šiuo klausimu skatina ir Europos Komisija.

[[#ex]]

Paskutinė atnaujinimo data: 2018 10 01