Renginiai

Mokymai: Viešųjų investicijų projektų rengimo pagrindai. (Teorija ir praktika)

CPVA Viešosios ir privačios partnerystės skyriaus ekspertai š. m. balandžio 24-25 dienomis organizuoja mokymus investicijų projektų rengimo ir alternatyvų analizės taikymo tema. Mokymai bendriniai, supažindinantys dalyvius su teorine ir praktine IP rengimo ir vertinimo schema: mokymo dalyviai aiškinsis investicijų projektų tipus ir jiems taikytinų alternatyvų analizės metodus, nagrinės, kaip vertinti investicijų projektų finansinius srautus, rodiklius bei socialinę ekonominę naudą.

Mokymai skirti viešųjų investicijų projektų rengėjams, dirbantiems viešojo sektoriaus institucijose. 

Dalyvavimas mokymuose finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis. 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2019 04 23