Naujienos

Vieša konsultacija dėl Šiaulių tardymo izoliatoriaus atrankos sąlygų

kalejimas_siauliu.jpg

2022 m. lapkričio 11 d. CPVA organizuojamoje PPP mugėje Kalėjimų departamentas pristatys planuojamo įgyvendinti viešosios ir privačiosios partnerystės projekto „Šiaulių tardymo izoliatoriaus iškėlimas iš miesto centrinės dalies į Šiaulių r. sav., Ginkūnų sen., Malavėniukų k.“ atrankos sąlygų reikalavimus.

Tai bus pirmoji naujai statoma įkalinimo įstaiga nuo Lietuvos nepriklausomybės atgavimo. 

Privačiam subjektui bus perduodamos statinių projektavimo, statybos ir įrengimo darbai, statinių administravimas, jų priežiūra bei atliekų tvarkymo paslaugos. Projekto įgyvendinimo metu bus sukuriamas laisvės atėmimo įstaigos infrastruktūrinis kompleksas (sukuriama 400 vietos nuteistiesiems ir ir 216 darbo vietų darbuotojams). Infrastruktūra apims visu būtinus tokio tipo infrastruktūrai elementus (numatoma, kad kompleksą sudarys Kontrolės ir praleidimo punkto korpusas; Administracinis-aptarnavimo korpusas; Užimtumo korpusas; Režimo korpusas; Katilinė), kurių bendras patalpų plotas siekia daugiau nei 16 tūkst. m2.

Privataus subjekto atranką numatoma paskelbti dar iki šių metų pabaigos. Partnerystės sutartį planuojama pasirašyti penkiolikos metų laikotarpiui. Planuojama, kad naujasis pastatas, iškils per trejus metus, o paslaugų teikimo trukmė – dvylika metų. Projekto investicijų vertė gali siekti 47,49 mln. eurų su PVM. Daugiau informacijos apie projektą čia.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė liepos 11 d. pritarė šio projekto  įgyvendinimui viešojo ir privataus subjektų partnerystės būdu.

Renginio metu bus aptariama investuotojų atrankos procedūra, jos etapai, minimalūs kvalifikaciniai reikalavimai, kvalifikacinės atrankos kriterijai, pasiūlymų vertinimo kriterijai, pristatyti pagrindiniai techniniai projekto įgyvendinimo reikalavimai..

Renginio data: 2022-11-11

Renginys virtualus (transliacijai naudojama Microsoft Teams platforma). Prisijungimo nuoroda: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWNjNTI3NzYtNjZjYS00N2M3LTg0YzUtYzZmNWY4MTU2OGY4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f8d74de7-0cb9-41bb-9126-d9a18aeedbe5%22%2c%22Oid%22%3a%227ee76ab1-3b69-43b2-b4dc-feae5b169353%22%7d

Renginio trukmė: nuo 10 val. iki 11 val.

Registracija nebūtina, tačiau jei norite, kad dieną iki renginio primintumėme Jums apie artėjančią viešą konsultaciją, prašome užpildyti registracijos formą: https://forms.gle/kTaiaN3iEuf6nuve8

Šia registracijos anketa surinkti Jūsų asmens duomenys bus naudojami tik renginio organizavimo tikslais. Duomenų valdytojas – Centrinė projektų valdymo agentūra.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022 11 03