Naujienos

Skyriaus ekspertai teikia ir individualią ekspertinę pagalbą

social-200288_960_720.jpg

Primename, jog CPVA teikia individualią ekspertinę pagalbą VPSP projektams, dėl kurių tikslingumo yra priimtas Lietuvos Respublikos Vyriausybės arba savivaldybės tarybos sprendimas. Individuali ekspertinė pagalba teikiama rengiant pirkimo dokumentus, vertinant gautas paraiškas ir pasiūlymus, vedant derybas, dalyvaujant VPSP sutarties įgyvendinime ir kt. (tikslias sritis, kuriose yra teikiama ekspertinė pagalba rasite čia).

Prioritetas sprendžiant dėl skyriaus ekspertų teikiamos individualios ekspertinės pagalbos besikreipusiems VPSP projektų vykdytojams skiriamas, jei tenkinami ne mažiau kaip du iš nurodytų  kriterijų:

  1. Įgyvendinamas centrinės valdžios VPSP projektas.
  2. Vietos valdžios įgyvendinamo VPSP projekto vertė, koncesijų atveju, arba planuojami VPSP projekto vykdytojo maksimalūs turtiniai įsipareigojimai, VžPP atveju, yra didesni nei 5 mln. EUR be PVM grynosios dabartinės vertės.
  3. VPSP projektu sprendžiama problema yra aktuali ir kitiems VPSP projektų vykdytojams, o VPSP projekto dokumentai gali būti multiplikuojami kitiems projektams.
  4. VPSP projektas įgyvendinamas srityje, kurioje Lietuvoje nėra VPSP projektų įgyvendinimo patirties.
  5. VPSP projektą įgyvendina kartu 2 ar daugiau VPSP projekto vykdytojų ir / arba vienu metu įgyvendinamas daugiau kaip 1 VPSP projektas ir / arba VPSP projektas apima daugiau kaip dviejų objektų sukūrimą ir paslaugų teikimą juose ir / arba daugiau kaip vieno objekto skirtingose teritorijose sukūrimą ir paslaugų teikimą juose.

Individualios ekspertinės pagalbos skyrimo VPSP projekto vykdytojui klausimas ir apimtis svarstomi bei konkretus ekspertas paskiriamas tik gavus oficialų VPSP projekto vykdytojo prašymą dėl individualios ekspertinės pagalbos suteikimo (pavyzdinė forma pateikiama čia).

Paskutinė atnaujinimo data: 2018 09 25