Naujienos

darbotvarke.jpg

ŠIĄ SAVAITĘ:

DALYVAUJAME

SUSITINKAME

VERTINAME

PIRMADIENIS

 

Susitinkame su UAB „Santariškių parkavimo paslaugos“ atstovais aptarti Santariškių automobilių stovėjimo aikštelės sutarties įgyvendinimą.

 

Dalyvauja: Neringa Pažusienė

 

Projekto „Automobilių parkavimo erdvių plėtra Vilniaus miesto klinikinės ligoninės ir Antakalnio poliklinikos teritorijose“ atitikties metodiniams dokumentams vertinimas

 

 

 

ANTRADIENIS

 

Dalyvaujame Europos viešojo ir privataus sektorių partnerystės žinių centro (EPEC) organizuojamoje diskusijoje dėl COVID-19 poveikio vykdant viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektų viešuosius pirkimus.

Dalyvauja: Jekaterina Šarmavičienė

Neringa Pažūsienė

Susitinkame su Finansų, Aplinkos ir Vidaus reikalų ministerijos darbuotojais, pristatome   savivaldybių viešųjų paslaugų duomenų rinkimo, sisteminimo ir analizės rezultatus.  Analizė yra atliekama įgyvendinant Europos komisijos pagalbos struktūrinių reformų vykdymui programos finansuojamo projekto „Savivaldybių paskolų restruktūrizavimo ir skolinimosi didinimo galimybių vertinimo“ metu.

Dalyvauja:

Jekaterina Šarmavičienė, Viktoras Sirvydis, Justina Jakštienė, Dalia Rudytė, Solveiga Skunčikienė

 

 

TREČIADIENIS

Dalyvaujame LR Bendrojo plano metodologijos ir kitų aktualių klausimų aptarime.

Dalyvauja:

Justina Jakštienė

 

KETVIRTADIENIS

Kartu su Aplinkos, Vidaus reikalų ir Finansų ministerijos atstovais dalyvaujame susitikime dėl Europos Sąjungos investicijų programos 5 prioriteto ,,Piliečiams artimesnė Europa" (toliau - Prioritetas) klausimais. Susitikimo metu planuojama aptarti pagal Prioritetą finansuotinų teritorijų išskyrimo kriterijus, LR Bendrąjį planą, kuriuo siekiama mažinti ekonominės veiklos teritorinę poliarizaciją, skatinti integruotą miestų, kaimo ir konkrečių regionų plėtrą, sudaryti prielaidas funkciniams regionams formuotis, skatinti verslumą, vietinių centrų prieinamumą periferinėse vietovėse, užtikrinti viešųjų paslaugų prieinamumą, pasiekiamumą ir kt.

Dalyvauja: Jekaterina Šarmavičienė, Justina Jakštienė

 

PENKTADIENIS

 

Susitinkame su Klaipėdos rajono savivaldybės atstovais dėl Klaipėdos rajono gyvenviečių kelių ir gatvių apšvietimo modernizavimo ir plėtros projekto.

Dalyvauja: Neringa Pažūsienė, Ieva Dženkauskaitė

 

 

 

 

PASTABA. Visi susitikimai organizuojami nuotoliniu būdu.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020 04 10