Naujienos

Prisiminkime, kokias ataskaitas turi teikti VPSP projektą įgyvendinanti institucija

ataskaita.jpg

Rengdama bei įgyvendindama VPSP projektus, institucija taip pat atsako už informacijos apie VPSP projektus teikimą LR Finansų ministerijai ir CPVA. Informacijos apie VPSP rengimo ir įgyvendinimo eigą teikimą reglamentuoja LR finansų ministro 2009 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 1K-489 patvirtintos taisyklės.

Taisyklių nustatyta tvarka VPSP projektą įgyvendinanti institucija teikia ataskaitas apie sprendimų priėmimą rengiant ir įgyvendinant VPSP projektus, apie sudarytas VPSP sutartis ir jų vykdymą bei atliktas kapitalo investicijas.

Teikiamos informacijos apimtis, forma bei terminai apibendrinti žemiau pateiktoje atmintinėje:

 

I. ATASKAITA

apie sprendimų priėmimą rengiant ir įgyvendinant VPSP projektus

II. ATASKAITA

apie sudarytas VPSP sutartis ir jų vykdymą

III. ATASKAITA

apie atliktas kapitalo investicijas

00000000000000000000000

KAS?
 • informacija apie sprendimą dėl VPSP projekto įgyvendinimo
 • informacija apie privataus subjekto atrankos paskelbimą
 • informacija apie privataus subjekto atrankos rezultatus
 • informacija apie VPSP pasirašymą
 • informacija apie sudarytą VPSP projekto finansavimo sutartį
 • informacija apie VPSP sutarties keitimus
 • informacija apie viešojo ir privataus sektorių partnerystės sutarties pasibaigimą

 

+ VPSP sutarties (jos priedų, keitimo) kopijos

 • bendra VPSP projekto vertė
 • statybos darbų laikotarpis
 • VPSP sutarties kapitalo investicijų dydis
 • atliktų kapitalo investicijų dydis
 • mokėjimai privačiam subjektui
 • mokėjimai viešajam subjektui
 • baudos privačiam subjektui

 

+ VPSP sutarties įgyvendinimo metinių ataskaitų kopijos (jei tokias numatyta teikti) ir aiškinamasis raštas

 • VžPP sutarties kapitalo investicijų dydis
 • turto sukūrimo darbų atlikimo laikotarpis
 • atliktų kapitalo investicijų dydis
KAM? CPVA el.p.: info@ppplietuva.lt LR Finansų ministerijai el.p.: vpsp@finmin.lt LR Finansų ministerijai el.p.: vpsp@finmin.lt
KADA? per 5 d.d. nuo sprendimo priėmimo kasmet iki sausio 31 d. iki kiekvieno mėnesio 20 d.
KAIP? PDF formatu kartu su lydraščiu, pasirašytu institucijos vadovo PDF formatu kartu su lydraščiu, pasirašytu institucijos vadovo PDF formatu kartu su lydraščiu, pasirašytu institucijos vadovo
  (15.1 KB ) (15.5 KB ) (13.2 KB )
Paskutinė atnaujinimo data: 2018 06 29