Naujienos

Konkurencijos taryba: Savivaldybės negali proteguoti savo įsteigtų įmonių

straipnis pilnas.jpg

2017-2018 metais keitėsi reglamentavimas dėl savivaldybių sprendimų, susijusių su galimybe perduoti veiklą savivaldybių įmonėms, priėmimo:

- Po didelių diskusijų LR Seimo komitetuose, LR viešųjų pirkimų įstatymu vidaus sandoriai apriboti – jų sudarymas savivaldybėse galimas tik tuomet, kai paslaugą įsigyjant rinkoje nebūtų užtikrinamas paslaugos teikimo nepertraukiamumas, gera kokybė ir prieinamumas (iš esmės, nesant rinkoje šios paslaugos teikėjų);

- LR koncesijų įstatymas vidaus sandorių sudarymo galimybės nenumato visai;

- Pagal LR vietos savivaldos įstatymą savivaldybė gali steigti naują juridinį asmenį ūkinei veiklai vykdyti ar pavesti naują ūkinę veiklą jau veikiančioms savo įmonėms tik gavusi išankstinį Konkurencijos tarybos (KT) sutikimą (KT sutikimo nereikalaujama vandens tiekimo, nuotekų valymo, šilumos tiekimo, atliekų tvarkymo, keleivių vežimo, teritorijų ir gatvių priežiūros ir tvarkymo, taip pat maitinimo paslaugoms ugdymo, globos arba sveikatos priežiūros įstaigose teikti). Ar bendrovė jau vykdė veiklą, reikėtų spręsti ne atsižvelgiant į nurodytas veiklas bendrovės nuostatuose, o į tai, ar bendrovė faktiškai šią veiklą vykdė;

- Nuo 2017 m. savivaldybėms už Konkurencijos įstatymo pažeidimus taikomos ekonominės sankcijos.

Konstitucinis teismas 2015 m. sausio 15 d. priimtame nutarime pabrėžė savivaldybių pareigą užtikrinti sąžiningos konkurencijos laisvę ir nepriimti sprendimų, kuriais teikiamos privilegijos arba diskriminuojami atskiri rinkoje veikiantys ūkio subjektai ar jų grupės ir dėl kurių atsiranda arba gali atsirasti konkurencijos sąlygų skirtumų atitinkamoje rinkoje konkuruojantiems ūkio subjektams. Konstitucinio teismo nutarimo aktualumas nėra išnykęs ir esant naujam reguliavimui.

Taigi, šiuo metu savivaldybės, priimdamos sprendimą tiek dėl naujai perduodamos ūkinės veiklos, tiek dėl veiklos, kurią jos pavaldi įmonė vykdė iki šiol, pratęsimo, privalo atsižvelgti, kaip toks sprendimas įtakoja paslaugos rinką, ar nėra privilegijuojamos pavaldžios įmonės, verslui nesudarant galimybės konkuruoti. 

Nuo 2017 m. liepos 1 d. KT gavo tris savivaldybių prašymus vykdyti naują ūkinę veiklą. Juos išnagrinėjusi institucija suteikė vieną leidimą, o du kartus savivaldybių prašymus atmetė. Konkurencijos taryba konstatavo, kad ketinamas pavaldžioms įmonėms suteikti paslaugas - pakelių šienavimo bei didžiagabaričių ir (ar) sunkiasvorių transporto priemonių plovimo paslaugas, gali teikti ir kiti rinkos subjektai.

Į Konkurencijos tarybos akiratį pateko ir savivaldybių sprendimai, pažeidžiantys sąžiningos konkurencijos laisvę - 2018 m. lapkričio 20 d. Nr. 2S-6 (2018) nutarime Konkurencijos taryba konstatavo, kad Klaipėdos miesto savivaldybė pažeidė Konkurencijos įstatymo 4 straipsnį, perduodama savo pavaldžiai įmonei teikti eismo reguliavimo priemonių (atspindinčių kelio ženklų, apsauginių plastikinių pilonų, kelio kraštą žyminčių plastikinių stulpelių su atšvaitais, apsauginių tvorelių ir atitvarų) eksploatacijos bei įrengimo paslaugas.

Neseniai Konkurencijos taryba įspėjo ir Tauragės savivaldybę, pažymėdama, kad  norėdama savo įmonei pavesti valdyti naujai statomą baseiną, ji turės gauti Konkurencijos tarybos leidimą. Konkurencijos tarybos pranešime akcentuojama, kad „priėmusi vienašališką sprendimą nerengti konkurencingos procedūros baseino valdytojui atrinkti, savivaldybė gali pažeisti Konkurencijos įstatymą“.

Konkurencijos taryba atlieka tyrimą ir dėl Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo perduoti Fabijoniškėse pastatytą baseiną patikėjimo teise valdyti ir naudoti savivaldybės viešajai įstaigai „Sveikas miestas“ atitikimo konkurencijos teisės reikalavimams – laukiama Konkurencijos tarybos sprendimo.

Paskutinė atnaujinimo data: 2019 04 04