Naujienos

Atnaujinta Viešojo ir privataus sektorių partnerystės tikslingumo vertinimo ir partnerystės klausimyno rengimo metodinės rekomendacijos

metodika pilnas.jpg

CPVA Viešosios ir privačios partnerystės skyriaus ekspertai atnaujino Viešojo ir privataus sektorių partnerystės tikslingumo vertinimo ir partnerystės klausimyno rengimo metodinės rekomendacijas. Rekomendacijos atnaujintos atsižvelgiant į Koncesijų įstatymo naują redakciją, kuri įsigaliojo 2018 m. sausio 1 d. bei į Lietuvoje susiklosčiusią praktiką rengiant viešojo ir privataus sektorių partnerystės (VPSP) projektus.

Nuo šiol kartu su partnerystės klausimynu VPSP projektus įgyvendinančios institucijos turės teikti Centrinei projektų valdymo agentūrai sąnaudų naudos analizės skaičiuoklę (Rekomendacijų 2 priedą) ir finansinių galimybių įgyvendinti VPSP projektą vertinimo lentelę (Rekomendacijų 3 priedą). Iki šiol teiktas VPSP projekto komunikacijos planas yra neprivalomas ir jo kartu su dokumentais CPVA teikti nereikės.

Su atnaujintomis rekomendacijomis ir jos priedais kviečiame susipažinti čia.

Paskutinė atnaujinimo data: 2019 05 08