Metodikos ir leidiniai

2018-03-01
Teismų praktika

CPVA Viešosios ir privačiosios partnerystės skyriaus ekspertai parengė Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (toliau – Teisingumo Teismas) procesinių sprendimų apžvalgą, taip pat Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (toliau – LAT) nutarčių apžvalgą. Apžvelgiamose bylose yra pateikiamas Europos Sąjungos teisės aiškinimas nagrinėjant klausimus, susijusius su koncesijomis ir viešaisiais pirkimais, taip pat apžvelgiama LAT praktika viešųjų pirkimų ir koncesijų bylose. Nagrinėdamas tiesioginius ieškinius ir teikdamas prejudicinius sprendimus Teisingumo Teismas aiškina Europos Sąjungos teisę, užtikrindamas efektyvų ir vienodą teisės aktų taikymą, todėl procesiniuose sprendimuose pateikti išaiškinimai yra privalomi visiems valstybių narių nacionaliniams teismams, sprendžiantiems iš esmės tapačias problemas.

W
Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktikos apžvalga viešojo ir privataus sektorių partnerystės bylose
Atnaujinta : 2019-05-27
W
Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikos apžvalga koncesijų bylose
Atnaujinta : 2019-05-27
pdf
Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikos apžvalga viešųjų pirkimų bylose
Atnaujinta : 2018-03-14
W
Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktikos apžvalga viešųjų pirkimų bylose
Atnaujinta : 2018-03-14
2018-02-28
Viešojo ir privataus sektorių partnerystė. Apibrėžta mokestinė aplinka – tiltas į sėkmingą bendradarbiavimą

Viešoji ir privati partnerystė ( toliau – VPSP) Lietuvoje jau daugiau kaip šimtmetį žinomas viešojo ir privataus sektorių bendradarbiavimo būdas, kuris iš privataus partnerio reikalauja finansinių, technologinių, vadybinių žinių ir kurioje pagrindinių projekto rizikų valdymas perduodamas privačiam sektoriui, o viešasis sektorius  nustato reikalavimus projektui, atlieka sutarties vykdymo priežiūrą projekto įgyvendinimo metu ir moka privačiam partneriui įstatymų nustatytą atlyginimą.

2018-02-01
Parengta ES Teisingumo Teismo praktikos apžvalga

CPVA Viešosios ir privačiosios partnerystės skyriaus ekspertai atnaujino Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (toliau – Teisingumo Teismas) sprendimų apžvalgas, kuriose yra pateikiamas ES teisės aiškinimas nagrinėjant klausimus, susijusius su vienu iš viešojo ir privataus sektorių partnerystės būdų – koncesija, taip pat ir apžvalgą susijusią su viešaisiais pirkimais. Apžvalgos yra papildytos 2016 – 2017 metų Teisingumo Teismo procesinių sprendimų santraukomis.

2017-12-15
VPSP – kas naujo? 2017 m. II pusm. apžvalga

Pastarąjį pusmetį Lietuvoje VPSP temos buvo linksniuojamos gana dažnai. Visai neseniai, gruodžio 1 dieną įsigaliojo Santariškių parkavimo infrastruktūros sukūrimo ir paslaugų teikimo koncesijos sutartis. Lapkričio pabaigoje simbolinės kapsulės įkasimo ceremonija pradėtos naujos policijos areštinės statybos Vilniuje – pagal planą vyksta ir kiti Policijos departamento VPSP projektai.  Investicinius projektus dėl gatvės apšvietimo gerinimo šiuo metu rengia Plungės rajono, Švenčionių rajono ir Telšių rajono specialistai.  Lietuva ruošiasi naujam Koncesijų reglamentavimui, kuris įsigalios nuo 2018 m. sausio 1 d. ir vis dar pasigirsta gerų atsiliepimų apie rugsėjo pabaigoje sostinėje surengtą pirmąją Baltijos šalyse tarptautinę infrastruktūros konferenciją.

2017-08-23
Škotijos geroji patirtis: Hub ir NPD modelių įgyvendinimas

Siekdamos išjudinti sulėtėjusią ekonomiką, Europos Sąjungos šalys ieško naujų būdų, skatinančių investicijas į viešąją infrastruktūrą bei pritraukiančių privačias investicijas į ekonomiką. Todėl vis dažniau taikomos priemonės, kurios pritraukia privačių subjektų resursus ir supaprastina procedūras.

2017-07-18
2016 m. Europos VPSP rinkos apžvalga

Viešosios ir privačios partnerystės skyrius remiantis Europos VPSP kompetencijų centro (EPEC) informacija ir duomenimis apie 2016 m. viešojo ir privataus sektorių partnerystės (toliau – VPSP) rinką parengė 2016 m.  Europos VPSP rinkos apžvalgą.

2017-05-08
Viskas, ką svarbu žinoti apie turtą, sudarant koncesijų sutartis

Vis labiau tampa įprasta, kad į viešųjų paslaugų teikimą ir infrastruktūros sukūrimą įsitraukia privatūs subjektai. Tais atvejais, kai viešasis subjektas planuoja suteikti privačiam subjektui teisę vykdyti ūkinę komercinę veiklą ir (ar) teikti viešąsias paslaugas, o privataus subjekto atlygio visą arba didesnę dalį sudaro trečiųjų asmenų (tiesioginių paslaugų gavėjų) mokėjimai už paslaugas, kaip taisyklė, sudaroma koncesijos sutartis, kuri yra viena iš viešojo ir privataus subjektų partnerystės formų.

2017-02-28
Aktualiausi Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimai koncesijų ir viešųjų pirkimų bylose

2014 m. priimta Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/23/ES dėl koncesijos sutarčių suteikimo bei Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/24/ES dėl viešųjų pirkimų, kurios nustatė vienodas taisykles koncesijų suteikimo bei viešųjų pirkimų vykdymo procedūroms visose valstybėse narėse. Tačiau užtikrinti efektyvų, vienodą procedūrų bei teisės aktų taikymą koncesijų ir viešųjų pirkimų srityse padeda ir Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (toliau – Teisingumo Teismas) sprendimuose pateikti išaiškinimai.

Viso įrašų: 32
Rodyti po:
« 1 2 3
Paskutinė atnaujinimo data: 2023 02 06