Metodikos ir leidiniai

2017-05-08
Viskas, ką svarbu žinoti apie turtą, sudarant koncesijų sutartis

Vis labiau tampa įprasta, kad į viešųjų paslaugų teikimą ir infrastruktūros sukūrimą įsitraukia privatūs subjektai. Tais atvejais, kai viešasis subjektas planuoja suteikti privačiam subjektui teisę vykdyti ūkinę komercinę veiklą ir (ar) teikti viešąsias paslaugas, o privataus subjekto atlygio visą arba didesnę dalį sudaro trečiųjų asmenų (tiesioginių paslaugų gavėjų) mokėjimai už paslaugas, kaip taisyklė, sudaroma koncesijos sutartis, kuri yra viena iš viešojo ir privataus subjektų partnerystės formų.

2017-02-28
Aktualiausi Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimai koncesijų ir viešųjų pirkimų bylose

2014 m. priimta Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/23/ES dėl koncesijos sutarčių suteikimo bei Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/24/ES dėl viešųjų pirkimų, kurios nustatė vienodas taisykles koncesijų suteikimo bei viešųjų pirkimų vykdymo procedūroms visose valstybėse narėse. Tačiau užtikrinti efektyvų, vienodą procedūrų bei teisės aktų taikymą koncesijų ir viešųjų pirkimų srityse padeda ir Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (toliau – Teisingumo Teismas) sprendimuose pateikti išaiškinimai.

Viso įrašų: 41
Rodyti po:
« 1 2 3 4
Paskutinė atnaujinimo data: 2018 05 02