Viešųjų investicijų finansavimo šaltiniai - Finansavimo šaltinių katalogas

Periklio programa

Finansavimo formaDotacija
TipasVeiklai vykdyti
Finansavimo galimybėsGalima gauti finansavimą
Veiklos sektoriusTeisėtvarka/ saugumas, Moksliniai tyrimai ir inovacijos, Inovacijos, Ekonomika ir finansai, Švietimas ir mokymas
Finansuojamos veiklosMokymai, Techninė parama administravimui, Nauji produktai ir paslaugos, Tyrimai
Atrankos būdasKonkursas
Galimų pareiškėjų tipaiValstybės institucijos, Centrinės ir vietinės valdžios įstaigos, Asocijuotos struktūros, Verslo subjektai, Bankai, Valstybinės agentūros

Periklio programa – Bendrijos mainų, paramos ir mokymo programa, skirta euro apsaugai nuo klastojimo. Ji skirta remti ir papildyti priemones, kurių imasi valstybės narės, bei numatytas jau esančiose bendrose programose, skirtose euro apsaugai nuo klastojimo.

Administruojančios institucijos

Europos kovos su sukčiavimu biuras (OLAF)

Ekspertinis vertinimas

O SEKCIJA VIEŠASIS VALDYMAS IR GYNYBA; PRIVALOMASIS SOCIALINIS DRAUDIMAS

Programa įgyvendinama remiantis kasmet tvirtinamu finansuojamų prioritetų ir veiklų aprašu, kuriame nurodoma kiek bus skelbiama konkursų. Projektų atranką vykdo Europos kovos su sukčiaimu biuras.
Programoje dalyvauja ES šalys, kurios yra įsivedusios eurą kaip pagrindinę valiutą. Šių šalių siūlymu programos veiklose taip pat gali dalyvauti ir kitos šalys, jeigu jų dalyvavimas yra reikšmingas euro apsaugai.

Maksimali projekto vertė gali būti nustatoma konkretaus kvietimo teikti paraiškas dokumentuose

75 proc. tinkamų projekto išlaidų. Išskirtiniais ir pagrįstais atvejais - iki 90 proc.

Projekto atitikimas konkurso sąlygose nustatytiems reikalavimams.

Netaikoma, projektai finansuojami skiriant dotacijas.

Apsaugos įrankių kūrimas ir stiprinimas;
Apsikeitimas gerąja praktika;
Mokymai susiję su teisėkūra, bendradarbiavimu, tyrimais ir euro apsaugos priemonėmis;
Žinomumo skatinimo priemonės, informacijos sklaida susijusi su euro apsauga.

Informacijos mainai (informaciniai ir praktiniai seminarai;
Pagalba techninėje, tyrimų ir veiklos srityse, dalyvaujant bent dviems valstybėms, kai tokia pagalba negali būti finansuojama kitomis ES finansinėmis programomis;
Dotacijos specializuotos įrangos įsigijimams.

ES narės

Konkursai skelbiami kartą metuose, su dviem pasiūlymų pateikimo datomis.
Paraiškų pateikimas elektroniniu būdu, EK portale.

Paskutinė atnaujinimo data: 2018 04 03