Viešųjų investicijų finansavimo šaltiniai

Konkursai

[[#ex]]

Europos Komisijos tiesiogiai finansuojamos programos

 1. EK finansuojamų programų jungtinis konkursų portalas.

 2. Konkursų portalas programoms: Užimtumo ir socialinių inovacijų programa, Prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas, Pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondas.

 3. Konkursų portalas programoms: Europos kaiminystės priemonė, Demokratijos ir žmogaus teisių rėmimo priemonė, Partnerystės instrumentas, Priemonė, prisidedanti prie stabilumo ir taikos.

 4. Europos tinklų ir infrastruktūros priemonė, Periklio programa, Kūrybiška Europa, Europa piliečiams, Europos savanoriškos humanitarinės pagalbos korpusas.


Aplinkosauginės programos

 1. Klimato kaitos specialioji programa.

 2. Aplinkos ir klimato kaitos programa LIFE.


Mokslo, studijų ir inovacijų programos

 1. Erasmus +.

 2. Europos šalių bendradarbiavimo programa mokslo ir technologijų srityje (COST).

 3. Europos mokslinių tyrimų, technologijų plėtros ir bendradarbiavimo programa EUREKA (LT), (Tarpt.)

 4. Europos inovacijų programa EUROSTARS.


Europos Sąjungos struktūrinių fondų programos

 1. Europos socialinis fondas, Europos regioninės plėtros fondas, Sanglaudos fondas. Kvietimai teikti paraiškas.

 2. ES parama žuvninkystės sektoriui, Kaimo plėtros programa. Kvietimai teikti paraiškas.


Europos regioninio bendradarbiavimo programos

 1. INTERREG V-A: Lietuvos - Lenkijos programa, Lietuvos - Latvijos programa, Pietų Baltijos regiono programa.

 2. INTERREG : Baltijos jūros regiono programa, Europos programa.

 3. Bendradarbiavimas abipus sienos: Lietuvos - Latvijos - Baltarusijos programa, Lietuvos - Rusijos programa.

 4. Teritorinio bendradarbiavimo programa URBACT.

 


Kitos programos

 1.  Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo projektų programa.

 2.  Europos strateginių investicijų fondas. „Junkerio planas“.

 3. Šiaurės šalių ministrų tarybos programos, NORDPLUS.

[[#ex]]

Paskutinė atnaujinimo data: 2020 02 07