Viešųjų investicijų projektų rengimas - Renginiai

Mokymai: Investicijų projektų vertinimas

CPVA Viešosios ir privačiosios partnerystės skyriaus Metodinės pagalbos centro ekspertai rugsėjo 26-27 d. organizuoja mokymus investicijų projektų (IP) ir alternatyvų vertinimo tema. Dviejų dienų teoriniai ir praktiniai užsiėmimai rengiami atsižvelgiant į IP vertintojų (Regioninės plėtros departamentų prie VRM teritorinių skyrių, ministerijų, agentūrų darbuotojų) poreikį labiau gilintis į šią sritį.

Teorinėje mokymų dalyje dalyviai aiškinsis IP tipus ir jiems taikytinų alternatyvų analizės metodus, nagrinės, kaip vertinti IP finansinius srautus, rodiklius bei socialinę ekonominę naudą ir kt. Per praktinę dalį dalyviai vertins IP bei jų dalis.

Mokymų dalyviai apie renginio vietą ir darbotvarkę bus informuoti asmeninėmis žinutėmis el. paštu.

Paskutinė atnaujinimo data: 2018 04 13