Viešųjų investicijų finansavimo šaltiniai - Naujienos

Finansavimo šaltinių katalogas – informacija apie investicinių projektų finansavimą vienoje vietoje

finansavimo katalogas.jpg

Naujojoje svetainėje sukurtas naujas įrankis – „Finansavimo šaltinių katalogas“, naudingas ieškantiems informacijos, kuris finansavimo šaltinis yra tinkamiausias konkrečiam investiciniam projektui. Šiam katalogui sudaryti buvo atlikta viešųjų investicijų projektų finansavimo šaltinių analizė kiekviename viešajame sektoriuje. Analizė apėmė tokius finansavimo šaltinius kaip  valstybės / savivaldybių biudžetas, ES fondai ir kiti paramos fondai, ES bendrosios finansinės programos, ES ir nacionaliniai finansiniai instrumentai, alternatyvūs finansavimo šaltiniai (pvz., pensijų fondai).

Sukurtas ir įdiegtas informacijos apie investicijų projektų finansavimo šaltinius katalogas pristato kiekvieno galimo finansavimo  šaltinio paskirtį, apribojimus, reikalavimus, finansavimo gavimo sąlygas ir terminus, galimybes derinti su kitais finansavimo šaltiniais ir kitus ypatumus. Taip pat pagal poreikius gali būti teikiama pagalba (konsultacijos) institucijoms ieškant tinkamų finansavimo šaltinių investicijoms ir sudarant optimalius projektų finansavimo modelius.

Šiuo metu institucijos investavimui žino ir naudoja ribotą skaičių finansavimo šaltinių ir investicinių projektų finansavimo būdų. Skatinimas naudotis viešųjų investicijų projektų finansavimo šaltinių katalogu atvers institucijoms didesnes galimybes įgyvendinant reikiamos apimties investicijų projektus tam, kad visuomenei laiku būtų pritaikyta socialinė-ekonominė nauda ir nepadaryta žala dėl užtęsto ar nesavalaikio investavimo vien tik todėl, kad visiems neužtenka valstybės biudžetinio ar ES paramos finansavimo. Katalogas kartu yra ir įrankis efektyvesniam valstybės biudžeto išteklių valdymui, t. y. biudžetiniai ištekliai nukreipiami neatsiperkančioms socialiai svarbioms investicijoms, o ekonominės veiklos investicijos pritraukiamos iš kitų finansavimo šaltinių.

Kataloge galima rasti:

  • Duomenis apie finansuotoją/finansavimo šaltinio valdytoją, nuorodą į internetinę svetainę apie finansavimo šaltinį ir kontaktus.
  • Duomenis apie finansavimo šaltinio paskirtį – pagal tikslus, pagal regionus, pagal ekonominės veiklos rūšis, pagal gavėjus ir pan.
  • Duomenis apie finansavimo šaltinio dydį, bendrą naudojimo trukmę, finansavimo šaltinio rūšį (finansinis instrumentas (paskola, garantija, rizikos kapitalas ir t.t.), grąžintina parama, negrąžintina parama ir pan.).
  • Duomenis apie reikalavimus ir kriterijus projektams ir išlaidoms – projektų parengtumas, viešieji pirkimai, tinkamų išlaidų sąrašas ir pan.
  • Duomenis apie finansines sąlygas, jeigu tai finansinis instrumentas.
  • Duomenis ir informaciją apie atrankos būdą, paraiškos finansavimo gavimui pateikimą, įskaitant galimybes gauti techninę pagalbą.
  • Duomenis apie finansavimo gavimo potencialias galimybes pvz. vidutinė finansavimo gavimo trukmė nuo paraiškos pateikimo momento, vidutinis tikėtinas finansavimo dydis.
  • Kitus svarbius potencialiems pareiškėjams duomenis.
Paskutinė atnaujinimo data: 2018 05 22

Viešųjų investicijų finansavimo šaltiniai - Naujienos

Visos naujienos