Viešojo ir privataus sektorių partnerystė

VPSP procesas

Centrinės valdžios VSPS procesas

[[#ex]]

Centrinės valdžios VPSP proceso paaiškinimas

Nr. Etapas Atsakinga šalis Aprašymas
1 Investicinio projekto rengimas ir teikimas vertinti Institucija Vadovaujantis CPVA metodiniais dokumentais parengia investicijų projektą ir įvertina, ar jis gali būti įgyvendinamas taikant partnerystę. Jei taip, pildomas partnerystės klausimynas. Kai nėra numatomos investicijos, pildomas tik partnerystės klausimynas (investicinis projektas nerengiamas). Parengtą investicinį projektą ir partnerystės klausimyną arba tik partnerystės klausimyną (kai nenumatomos investicijos) teikia vertinti CPVA.
2 Investicinio projekto ir/ar partnerystės klausimyno vertinimas CPVA Per 30 dienų nuo investicijų projekto ir/ar partnerystės klausimyno gavimo įvertina, ar jie buvo parengti vadovaujantis metodiniais dokumentais ir teikia Institucijai nuomonę dėl dokumentų atitikties metodiniams dokumentams. Jei CPVA nuomonėje nurodoma, kad pateikti dokumentai atitinka metodinius dokumentus, per 30 dienų nuo CPVA nuomonės gavimo Institucija teikia gautą nuomonę, investicijų projektą (jei numatomos investicijos) ir partnerystės klausimyną per Finansų ministeriją Viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektų komisijai (VPSP Komisija). Jei CPVA nuomonėje nurodoma, kad pateikti dokumentai neatitinka metodinių dokumentų, Institucija dokumentus patikslina ir teikia pakartotinai vertinti CPVA. Finansų ministerija, gavusi dokumentus, kartu su jais ne vėliau kaip likus 5 darbo dienoms iki VPSP Komisijos posėdžio, teikia VPSP Komisijai informaciją apie Institucijos galimybes prisiimti įsipareigojimus pagal partnerystės sutartį ir organizuoja VPSP Komisijos posėdį.
3 Pritarimas partnerystės taikymo tikslingumui VPSP komisija Nagrinėja dokumentus, informaciją ir teikia Vyriausybei siūlymą dėl partnerystės taikymo tikslingumo įgyvendinant projektą. Per 5 darbo dienas VPSP Komisijos posėdžio protokolo išrašas išsiunčiamas Institucijai. Jei VPSP Komisija pritaria partnerystės taikymo tikslingumui, Institucija per 30 dienų nuo VPSP Komisijos siūlymo priėmimo parengia Vyriausybės nutarimo projektą ir jį kartu su partnerystės klausimynu ir VPSP Komisijos siūlymu teikia Vyriausybei. VPSP Komisijai pateikus siūlymą nepritarti partnerystės taikymo tikslingumui, toks partnerystės projektas nėra įgyvendinamas.
4 Sprendimas dėl partnerystės projekto įgyvendinimo Vyriausybė Priima sprendimą dėl partnerystės projekto įgyvendinimo. Kai turtinių įsipareigojimų pagal partnerystės projektą vertė didesnė nei 58 000 000 EUR, sprendimą priima Seimas Vyriausybės siūlymu.
5 Pirkimo procedūrų vykdymas Institucija

Ne vėliau kaip per 120 dienų nuo Vyriausybės/Seimo sprendimo priėmimo pradeda vykdyti pirkimo procedūras. Parengti pirkimų dokumentai teikiami CPVA, kuri per 10 dienų nuo pirkimų dokumentų gavimo teikia Institucijai nuomonę dėl dokumentų atitikties metodiniams dokumentams. Gavusi CPVA nuomonę, Institucija parengia partnerystės sutarties projektą ir teikia jį Finansų ministerijai:

  • Atviro ar riboto konkurso atveju – iki pirkimo paskelbimo;
  • Konkurencinio dialogo atveju – iki baigiant dialogą;
  • derybų atveju – iki baigiant derybas;
  • koncesijos konkurso atveju – iki baigiant derybas.
6 Išvada dėl finansinių sąlygų Finansų ministerija Per 30 d. nuo partnerystės sutarties projekto gavimo įvertina finansines sąlygas fiskalinės drausmės reikalavimų požiūriu ir teikia institucijai išvadą – pritarimą ar nepritarimą finansinėms sąlygoms.
7 Sutarties pasirašymas  Šalys Jei Finansų ministerijos išvadoje pritariama partnerystės sutarties projekte nurodytoms finansinėms sąlygoms, Institucija toliau tęsia pirkimo procedūras ir pasirašo partnerystės sutartį bei įgyvendina projektą. Jei Finansų ministerija nepritaria, Institucija teikia pakartotinai vertinti arba nutraukia pirkimus. Jei nurodytos finansinės sąlygos neatitinka Vyriausybės/Seimo sprendime nustatytų sąlygų, Institucija nutraukia pirkimus

[[#ex]]

Vietos valdžios VSPS procesas

[[#ex]]

Vietos valdžios VSPS proceso paaiškinimas

Nr. Etapas Atsakinga šalis Aprašymas
1 Investicinio projekto rengimas ir teikimas vertinti Institucija Vadovaujantis CPVA metodiniais dokumentais parengia investicijų projektą ir įvertina, ar jis gali būti įgyvendinamas taikant partnerystę. Jei taip, pildomas partnerystės klausimynas. Kai nėra numatomos investicijos, pildomas tik partnerystės klausimynas (investicinis projektas nerengiamas). Parengtą investicinį projektą ir partnerystės klausimyną arba tik partnerystės klausimyną (kai nenumatomos investicijos) teikia vertinti CPVA.
2 Investicinio projekto ir/ar partnerystės klausimyno vertinimas CPVA Per 30 dienų nuo investicijų projekto ir/ar partnerystės klausimyno gavimo įvertina, ar jie buvo parengti vadovaujantis metodiniais dokumentais ir teikia Institucijai nuomonę dėl dokumentų atitikties metodiniams dokumentams. Jei CPVA nuomonėje nurodoma, kad pateikti dokumentai atitinka metodinius dokumentus, per 30 dienų nuo CPVA nuomonės gavimo Institucija teikia gautą nuomonę, investicijų projektą (jei numatomos investicijos) ir partnerystės klausimyną per Finansų ministeriją Viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektų komisijai (VPSP Komisija). Jei CPVA nuomonėje nurodoma, kad pateikti dokumentai neatitinka metodinių dokumentų, Institucija dokumentus patikslina ir teikia pakartotinai vertinti CPVA. Finansų ministerija, gavusi dokumentus, kartu su jais ne vėliau kaip likus 5 darbo dienoms iki VPSP Komisijos posėdžio, teikia VPSP Komisijai informaciją apie Institucijos galimybes prisiimti įsipareigojimus pagal partnerystės sutartį ir organizuoja VPSP Komisijos posėdį.
3 Pritarimas partnerystės taikymo tikslingumui VPSP komisija Nagrinėja dokumentus, informaciją ir teikia Vyriausybei siūlymą dėl partnerystės taikymo tikslingumo įgyvendinant projektą. Per 5 darbo dienas VPSP Komisijos posėdžio protokolo išrašas išsiunčiamas Institucijai. Jei VPSP Komisija pritaria partnerystės taikymo tikslingumui, Institucija per 30 dienų nuo VPSP Komisijos siūlymo priėmimo parengia Vyriausybės nutarimo projektą ir jį kartu su partnerystės klausimynu ir VPSP Komisijos siūlymu teikia Vyriausybei. VPSP Komisijai pateikus siūlymą nepritarti partnerystės taikymo tikslingumui, toks partnerystės projektas nėra įgyvendinamas.
4 Sprendimas dėl partnerystės projekto įgyvendinimo Vyriausybė Priima sprendimą dėl partnerystės projekto įgyvendinimo. Kai turtinių įsipareigojimų pagal partnerystės projektą vertė didesnė nei 58 000 000 EUR, sprendimą priima Seimas Vyriausybės siūlymu.
5 Pirkimo procedūrų vykdymas Institucija

Ne vėliau kaip per 120 dienų nuo Vyriausybės/Seimo sprendimo priėmimo pradeda vykdyti pirkimo procedūras. Parengti pirkimų dokumentai teikiami CPVA, kuri per 10 dienų nuo pirkimų dokumentų gavimo teikia Institucijai nuomonę dėl dokumentų atitikties metodiniams dokumentams. Gavusi CPVA nuomonę, Institucija parengia partnerystės sutarties projektą ir teikia jį Finansų ministerijai:

  • Atviro ar riboto konkurso atveju – iki pirkimo paskelbimo;
  • Konkurencinio dialogo atveju – iki baigiant dialogą;
  • derybų atveju – iki baigiant derybas;
  • koncesijos konkurso atveju – iki baigiant derybas.
6 Išvada dėl finansinių sąlygų Finansų ministerija Per 30 d. nuo partnerystės sutarties projekto gavimo įvertina finansines sąlygas fiskalinės drausmės reikalavimų požiūriu ir teikia institucijai išvadą – pritarimą ar nepritarimą finansinėms sąlygoms.
7 Sutarties pasirašymas  Šalys Jei Finansų ministerijos išvadoje pritariama partnerystės sutarties projekte nurodytoms finansinėms sąlygoms, Institucija toliau tęsia pirkimo procedūras ir pasirašo partnerystės sutartį bei įgyvendina projektą. Jei Finansų ministerija nepritaria, Institucija teikia pakartotinai vertinti arba nutraukia pirkimus. Jei nurodytos finansinės sąlygos neatitinka Vyriausybės/Seimo sprendime nustatytų sąlygų, Institucija nutraukia pirkimus

[[#ex]]

Paskutinė atnaujinimo data: 2018 06 11

Viešojo ir privataus sektorių partnerystė - Renginiai

Visi renginiai
Liepa 2018
20
Pr An Tr Ke Pe Še Se
25 26 27 28 29 30 01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 01 02 03 04 05