Viešojo ir privataus sektorių partnerystė

Statistiniai VPSP duomenys

VPSP Lietuvoje

Statistika už ataskaitinį 2017 m. laikotarpį apie viešojo ir privataus sektorių partnerystės (toliau – VPSP) sutartis (koncesijos bei valdžios ir privataus subjektų partnerystės sutartis), vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2009 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 1K-489 „Dėl Informacijos apie viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektų įgyvendinimo eigą teikimo Finansų ministerijai taisyklių patvirtinimo“, parengta pagal partnerystės projektus įgyvendinančių institucijų 2018 metais pateiktą informaciją.

Pagal pateiktus duomenis VPSP sutartys yra įgyvendinamos 28-iose savivaldybėse. Iš viso – 42 VPSP sutartys, iš kurių 41 yra koncesijų sutartys, 1 – valdžios ir privataus subjektų partnerystės sutartis (toliau – VžPP). Papildomai pažymėtina, kad iki 2018 m. sausio 1 d. įsigaliojo 1 nauja VPSP sutartis (koncesija), kurią sudarė Palangos miesto savivaldybė – "Kempingo Nemirsetoje, Klaipėdos pl. 331, Palangoje įrengimas, valdymas ir paslaugų teikimas".

Daugiausia VPSP sutarčių įgyvendinama kultūros, sporto, laisvalaikio leidimo objektų, įrenginių ir kitos infrastruktūros srityje (13 sutarčių) ir atliekų naudojimo, perdirbimo ir tvarkymo srityje (11 sutarčių) bei energetikos, įskaitant šilumos ir elektros energijos, naftos ir gamtinių dujų išgavimą, perdavimą, skirstymą, tiekimą, srityje (8 sutartys).

Per ataskaitinį 2017 m. laikotarpį įsigaliojo 2 centrinės valdžios institucijos sudarytos koncesijų sutartys: „Turizmo komplekso Palūšėje plėtra“ ir „Automobilių stovėjimo aikštelių infrastruktūros plėtra Santariškių medicinos įstaigų miestelyje“. Iš visų 11 VPSP projektų, dėl kurių įgyvendinimo tikslingumo buvo priimti Lietuvos Respublikos Seimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimai, yra įgyvendinami 4 VPSP projektai, iš kurių 2 yra koncesijos sutartys ir 2 VžPP sutartys.

Iš viso iki 2018 metų sausio 1 d. buvo sudarytos 57 VPSP sutartys, o iki 2018 m. sausio 1 d. jau buvo investuota 152,3 mln. eurų. Kapitalo investicijoms 2017 m. buvo skirta 5,4 mln. eurų – didžioji visų VPSP kapitalo investicijų dalis skirta pagal savivaldybių įgyvendinamas koncesijos sutartis uostų ir prieplaukų infrastruktūros srityje ir viešosios transporto infrastruktūros srityje.

Pagal pateiktus duomenis per ataskaitinius 2016 metus privatiems subjektams buvo atlikta mokėjimų už 13 mln. eurų, o viešojo sektoriaus subjektai gavo 0,7 mln. eurų pajamų.

Statistika apie viešojo ir privataus sektorių partnerystės sutartis, sudarytas iki 2018 m. sausio 1 d.:

VPSP sutarčių suvestinė (272.5 KB )

VPSP sutarčių skaičius savivaldybėse (859.2 KB )

VPSP sutarčių skaičiaus pasiskirstymas pagal sritis (442.5 KB )

Atliktų kapitalo investicijų dydis (930.6 KB )

VPSP sutarčių skaičiaus pasiskirstymas pagal sutarties trukmę (459.2 KB )

[[#ex]]

Statistika apie VPSP sutartis, sudarytas iki 2017 m. sausio 1 d.

Remiantis pateiktais duomenimis, VPSP sutartys įgyvendinamos 27-ose savivaldybėse. Iš viso įgyvendinama 40 VPSP sutarčių, iš kurių 39 yra koncesijų sutartys, 1 – valdžios ir privataus subjektų partnerystės (toliau – VžPP) sutartis. Papildomai pažymėtina, kad iki 2017 m. sausio 1 d. įsigaliojo 4 naujos VPSP sutartys (koncesijos):

 • Klaipėdos miesto savivaldybės sudaryta – „Klaipėdos miesto kempingo valdymo ir naudojimo koncesija“;
 • Klaipėdos rajono savivaldybės sudaryta – „Drevernos mažųjų laivų uosto operatoriaus funkcijų koncesija“;
 • Raseinių rajono savivaldybės sudaryta – „Raseinių hipodromo valdymo ir naudojimo koncesija“;
 • Zarasų rajono savivaldybės sudaryta – „Aktyvaus poilsio turizmo infrastruktūros Zaraso ežero Didžiojoje saloje sukūrimas“ ir „Viešosios infrastruktūros Zaraso ežero Didžiojoje saloje sukūrimas“.

Kaip rodo pateikti duomenys, 2016 metais daugiausia VPSP sutarčių vykdė Kauno miesto savivaldybė – 5 sutartis, Panevėžio miesto savivaldybė – 4 sutartis, Klaipėdos miesto savivaldybė ­– 4 VPSP sutartis.

Daugiausia VPSP sutarčių įgyvendinama kultūros, sporto, laisvalaikio leidimo objektų, įrenginių ir kitos infrastruktūros srityje (13 sutarčių), atliekų naudojimo, perdirbimo ir tvarkymo srityje (11 sutarčių) ir energetikos, įskaitant šilumos ir elektros energijos, naftos ir gamtinių dujų išgavimą, perdavimą, skirstymą, tiekimą, srityje (7 sutartys).

Iš viso iki 2017 m. sausio 1 d. sudarytos 53 VPSP sutartys ir investuota 146,3 mln. eurų. Remiantis pateiktais duomenimis, per ataskaitinius 2016 metus privatiems subjektams atlikti mokėjimai sudarė 11,1 mln. eurų, o viešojo sektoriaus subjektai gavo 0,67 mln. eurų pajamų.

Statistika apie VPSP sutartis, sudarytas iki 2017 m. sausio 1 d.:

Viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės sutarčių suvestinė (265.3 KB )

Viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės sutarčių skaičius (514.4 KB )

Viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės sutarčių pasiskirstymas pagal sritis (321.3 KB )

Pagal viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės sutartis atliktų kapitalo investicijų dydžiai (407.6 KB )

Viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės sutarčių pasiskirstymas pagal sutarties trukmę (338.7 KB )

Statistika apie Viešojo ir privataus sektorių partnerystės (toliau – VPSP) sutartis (koncesijos bei valdžios ir privataus subjektų partnerystės sutartis), vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2009 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 1K-489 „Dėl informacijos apie viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektų įgyvendinimo eigą teikimo Finansų ministerijai taisyklių patvirtinimo“ parengta pagal partnerystės projektus įgyvendinančių institucijų 2015 metais pateiktą informaciją. 

[[#ex]]

VPSP užsienyje

Viešojo ir privataus sektorių partnerystė (VPSP) kaip viešųjų paslaugų ir viešosios infrastruktūros plėtros būdas pasaulyje žinoma daugiau kaip 100 metų, o nuo 1960-ųjų metų pradėta naudoti daugelyje šalių.

Dar iki VPSP sąvokos atsiradimo egzistavo privataus kapitalo panaudojimo viešosios infrastruktūros plėtrai forma, žinoma kaip koncesija. Pirmosios koncesijos siekia XIX amžiaus pabaigą, kai jau kelios šalys naudojo koncesijas geležinkelių tiesimui, vandentiekio ir nuotekų valymo įrenginių statyboms. VPSP pradininkai pasaulyje buvo Australija ir Jungtinė Karalystė, vėliau partnerystę pradėjo taikyti Prancūzija, Vokietija, Airija, Italija, Japonija, Pietų Korėja, Portugalija, Ispanija, Turkija, Argentina, Brazilija, Pietų Afrika ir keletas kitų šalių. Vyriausybės inicijuodavo VPSP projektus siekdamos pagerinti už pinigus gaunamą naudą viešųjų paslaugų teikimo projektuose arba  viešųjų paslaugų teikimo projektams pritraukti privataus sektoriaus finansavimą.

Pati VPSP sąvoka atsirado Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV), 1950-aisiais metais inicijavus jungtines viešojo ir privataus sektorių finansuojamas švietimo programas. 1960-asiais šioje šalyje pradėtos steigti bendros viešojo ir privataus sektorių įmonės miestų infrastruktūrai atnaujinti.

AECOM 2005 m. apskaičiavo, kad nuo 1985 iki 2004 metų pasaulyje buvo pradėti 2096 VPSP projektai, kurių bendra vertė sudarė apie 887 mlrd. JAV dolerių. Iš jų 325 mlrd. buvo skirti finansuoti 656 projektus transporto srityje. Ataskaitos rengimo metais 1121 projektas jau buvo  baigtas įgyvendinti, o bendra jų vertė siekė 451 mlrd. JAV dolerių.

Kitos šalys VPSP pradėjo plėtoti atskiruose sektoriuose. Pavyzdžiui, Ispanijoje VPSP iniciatyva labiausiai paplito transporto sektoriuje: privataus sektoriaus įtraukimas tapo pagrindiniu transporto plėtros 2005-2020 metais programos elementu. Programa numatė 214 mlrd. EUR investicijų, iš kurių 20 proc. turėtų sudaryti VPSP sutartys.

Sektoriai, kuriuose pasaulyje buvo įgyvendinti VPSP projektai:

 • energijos gamyba ir teikimas;
 • vandens teikimas ir nuotekų surinkimas;
 • atliekų tvarkymas;
 • sveikatos apsauga (ligoninės);
 • švietimas ir mokslas;
 • sportas (stadionai, baseinai);
 • susisiekimas (oro eismo kontrolė, geležinkeliai, keliai);
 • informacinės technologijos;
 • visuomenės sauga (kalėjimai, policijos nuovados);
 • būstas (socialinis būstas, bendrabučiai).

Kitų šalių patirtis

[[#ex]]

Kitos šalys

Public and Private Infrastructure Investment Management Center (PIMAC)

Tai oficialusis Pietų Korėjos viešosios ir privačiosios infrastruktūros investicijų vadybos centras, atsakingas už valstybės lėšų panaudojimo efektyvumo didinimą. PIMAC tikslus įgyvendina teikdamas efektyvaus ir skaidraus investavimo proceso valdymo paslaugas. PIMAC atlieka išankstinį VPSP galimybių studijų įvertinimą, parengtų galimybių studijų vertinimą ir vertės už pinigus apskaičiavimą VPSP projektuose.

Tinklalapyje pristatoma sukaupta VPSP projektų statistika nuo 1999 metų, įgyvendinamų projektų sąrašai. Taip pat gausu metodinės informacijos ir akualių straipsnių VPSP tema.

Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (United Nations ESCAP)

Šios Jungtinių Tautų organizacijos, vienijančios 62 šalių vyriausybes, vienas iš svarbiausių veiklos VPSP srityje rezultatų – parengtas infrastruktūros VPSP projektų vadovas, skirtas suteikti metodinę pagalbą projektų planavimo, finansavimo, tikslingumo įgyvendinti VPSP būdu taikymo vertinimo ir kituose etapuose.

Asian Development Bank (ADB)

Azijos plėtros bankas – tarptautinė finansų institucija, kurios misija – padėti sumažinti skurdo lygį besivystančiose šalyse ir pagerinti šių šalių žmonių gyvenimą. Azijos plėtros bankas yra parengęs du svarbius dokumentus, itin svarbius VPSP:

 • Viešojo ir privataus sektorių partnerystės vadovą;
 • Projektų ekonominės analizės gaires.

Pietų Afrika

Oficialus VPSP tinklapis Pietų Afrikos Respublikoje

Čia sukaupti VPSP reglamentuojantys teisės aktai, metodinės rekomendacijos VPSP projektų parengimui, aktualūs viešųjų pirkimų skelbimai, naujienos. Taip pat čia prieinama kas ketvirtį atnaujinama VPSP projektų duomenų bazė.

Viešosios ir privačiosios infrastruktūrų patariančioji institucija (Public-Private Infrastructure Advisory Facility (PPIAF)

PPIAF buvo įkurta 1999 metais, siekiant paskatinti privataus sektoriaus investicijas.

Veiklos tikslas – teikti konsultacinę pagalbą vyriausybėms, kuriančioms patrauklią aplinką privataus sektoriaus dalyvavimui. Tinklalapyje pateikiama informacija apie patvirtintus projektus pagal šalis, metodinė informacija, kvietimai į mokymus, įvairūs straipsniai VPSP tema. Informacija, pateikiama tinklalapyje, skirta pristatyti ne tik VPSP Pietų Afrikoje, bet ir Rytų Azijoje, Ramiojo vandenyno šalyse, Lotynų Amerikoje, Vidurio Rytų ir Šiaurės Afrikoje ir Pietų Azijoje.


Europos šalys

Europos Komisija (EK)

Oficialiame EK tinklalapyje susisteminta informacija apie pagrindinius ES teisės aktus, reglamentuojančius VPSP projektų įgyvendinimą. Čia taip pat pateikiamos nuorodos į metodinius VPSP dokumentus:

 • institucinių VPP įsteigimo vadovus;
 • VPP komunikaciją, „Green Paper“ prezentaciją;
 • iniciatyvą dėl Viešojo ir privataus sektoriaus partnerysčių bei Bendrijos viešųjų pirkimų įstatymo ir koncesijų;
 • susijusius dokumentus bei kt.

The European PPP Expertise Centre (EPEC)

Europos VPSP kompetencijų centrą (EPEC) 2008 m. rugsėjo 16 d. įkūrė Europos investicijų bankas (EIB) ir Europos Komisija. EPEC veiklos tikslas – stiprinant viešojo sektoriaus organizacinius gebėjimus kurti palankią aplinką VPSP sandorių vykdymui. EPEC tinklalapyje pateikiamos nuorodos į VPSP padalinius visose ES šalyse, straipsniai bei informaciniai pranešimai VPSP klausimais. Skirtas: Valstybėms narėms bei jų priskirtoms institucijoms dalyvauti.

European System of National and Regional Accounts (ESA 95)

Siekiant suvienodinti ES šalių narių apskaitos taisykles, apibrėžimus, klasifikaciją ir pan. buvo sukurta ESA 95. Tinklalapyje pateikiamos metodinės rekomendacijos dėl ESA 95 reikalavimų taikymo apskaitant valstybės skolą, biudžeto deficitą ir priemones jų valdymui, biudžeto deficito ir valstybės skolos pokyčių vertinimo metodiką ir pan.

Airijos centrinis VPSP politikos padalinys (Central PPP Policy Unit)

Šios institucijos tinklalapio paskirtis – centralizuotai teikti informaciją apie VPSP procesus Airijoje. Čia pateikiama informacija apie daugelio VPSP projekte dalyvaujančių instituticijų veiklą, nuorodos į teisės aktus, metodinius VPSP dokumentus. Taip pat tinklalapyje prieinama VPSP būdu įgyvendinamų projektų duomenų bazė, kurioje atvaizduojama projektų įgyvendinimo pažanga.


Australija

Partnerships Victoria (Partnerystės Viktorijoje)

„Partnerships Victoria“ apibendrintai vadinamas vyriausybės politikos VPSP srityje įgyvendinimas. Tinklalapyje internete pateikiama:

 • VPSP politiką reglamentuojantys teisės aktai;
 • metodinė medžiaga VPSP projektų įgyvendinimui;
 • išsami informacija apie įgyvendinamus ir planuojamus įgyvendinti projektus;
 • naudingos nuorodos į susijusius verslo tinklalapius.

Department of Treasury & Finance Lifecycle guidance

Department of Treasury & Finance – Australijos iždo ir finansų departamentas, formuojantis VPSP politiką ir padedantis inicijuoti ir įgyvendinti VPSP projektus. Šios institucijos sukurtas tinklalapis skirtas padėti vyriausybės darbuotojams priimti efektyvius investicinius sprendimus ir užtikrinti, kad pasirinktas investavimo būdas garantuotų didžiausią naudą. Metodinė informacija ir rekomendacijos pateikiamos visam investicijos gyvavimo ciklui:

 • įrankis „Padėkite man investavimo klausimu“, kuris atsakius į keletą paprastų klausimų nukreips vartotoją link jo atveju tinkamiausios  rekomendacinės medžiagos;
 • rekomendacijos skirtingiems investicijų gyvavimo ciklo etapams;
 • investicijų valdymo metodikos;
 • kiti investavimui svarbūs aspektai.

Infrastructure Australia

Šios institucijos misija – patarti vyriausybei, investuotojams ir infrastruktūros savininkams apie:

 • nacionalinius infrastruktūros prioritetus;
 • politinius ir vykdomuosius sprendimus, kuriais didinamas nacionalinės infrastruktūros efektyvumas;
 • vartotojų poreikius;
 • galimus finansavimo būdus.

Tinklalapis skirtas nacionalinei PPP politikai ir rekomendacijoms pristatyti.


Jungtinė Karalystė

Koncesijos sutartys Jungtinėje Karalystėje pradėtos sudarinėti jau XIX amžiuje: jų objektais buvo dauguma tiltų Londone. Bene garsiausia tų laikų koncesija yra Sueco kanalo statyba, pradėta 1858 metais kaip Compagnie Universelle du Canal maritime de Suez.

Europos Investicijų banko ataskaitos duomenimis, 2004 metais Didžioji Britanija buvo sudariusi 650 VPSP projektų sutarčių, iš kurių tuo laikotarpiu 400 buvo įgyvendinami. Atsiskaitymams su privačiais partneriais valstybės lėšos 2004 m. sudarė 12% visų šalies investicijų išlaidų.

Svarbiausi Jungtinės Karalystės VPSP projektų dalyviai

Scottish Law Online (A to Z of the Law of Scotland)

Tai tinklapis skirtas Škotijos VPSP teisės aktams pristatyti. Tinklapis pirmiausiai skirtas teosės praktikams: advokatams, juristams, akademikams, studentams bei plačiajai visuomenei.

Partnerships UK(PUK)

[[#ex]]

Paskutinė atnaujinimo data: 2018 05 31

Viešojo ir privataus sektorių partnerystė - Renginiai

Visi renginiai
Rugsėjis 2018
19
Pr An Tr Ke Pe Še Se
27 28 29 30 31 01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30